Zasłużeni dla Miasta i Gminy Swarzędz – Barbara Brodowska-Właźlińska, Tadeusz Witkowski

Rada Miejska w Swarzędzu na sesji w dniu 5 lutego podjęła uchwały w sprawie nadania tytułów  „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.  Tytuły te Rada Miejska przyznaje najczęściej z okazji Dnia Patrona Gminy św. Józefa, które to święto obchodzimy w marcu. W tym roku tytuły te przyznano zasłużonym swarzędzkim samorządowcom. Otrzymali je:

  • Barbara Brodowska-Właźlińska
  • Tadeusz Witkowski

Także tegoroczne tytuły wręczone zostaną na uroczystej sesji Rady Miejskiej w marcu tego roku.

Poniżej przedstawiamy informacje o osobach odznaczonych zaczerpnięte z uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej.

Barbara Brodowska-Właźlińska

Pani Barbara Brodowska – Właźlińska urodziła się w 1936 roku w Swarzędzu i całe swoje życie poświeciła pracy na rzecz rozwoju tego miasta. W grudniu 1939 roku jako trzyletnia dziewczynka razem z rodziną została przez Niemców wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa, ale po zakończeniu wojny wraz z rodziną wróciła do Swarzędza. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi. W 1949 roku rozpoczęła naukę w Liceum im. Dąbrówki w Poznaniu, a maturę zdała w roku 1953 w Liceum im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

W latach 1955-1960 studiowała na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Chemicznej Technologii Drewna. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Swarzędzkich Fabrykach Mebli, gdzie była inicjatorką utworzenia laboratorium przyzakładowego, a także autorką wielu wniosków racjonalizatorskich w zakresie rozwoju technologii w zakresie wykańczania mebli powłokami lakierniczymi.

W roku 1973 uzyskała tytuł Doktora Nauk Technicznych na Akademii Rolniczej w Poznaniu i zaczęła pracę w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Meblarstwa w Poznaniu jako kierownik 14 osobowego Zakładu Technologii. W 1978 r. otrzymała dyplom Inspiratora i Organizatora Wynalazczości i Racjonalizacji Meblarstwa. W 1982 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę, ale nie zakończyła jeszcze całkowicie pracy zawodowej.

W 1984 roku rozpoczęła pracę dydaktyczną w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu, której celem było współorganizowanie i prowadzenie w szkole klasy Technikum Technologii Drewna dla Dorosłych. W 1992 roku uczniowie tej klasy prowadzonej przez Panią Barbarę Brodowską – Właźlińską, przystąpili do pierwszego egzaminu maturalnego w historii Swarzędza.

W 1994 roku Barbara Brodowska – Właźlińska wystartowała z powodzeniem w wyborach do Rady Miejskiej w Swarzędzu i została Przewodniczącą Rady. W tym czasie kierując Radą Miejską i prowadząc jej obrady była autorką wielu cennych inicjatyw i uchwał. To z jej inicjatywy w roku 1996 ustanowiono Patrona Miasta i Gminy – Świętego Józefa i Święto Patrona w dniu 19 marca. Później była pomysłodawczynią oraz przyczyniła się do zbudowania pomnika Świętego Józefa na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego i Wrzesińskiej. W latach 1998 – 2002 będąc radną pełniła społecznie funkcję Członka Zarządu Gminy Swarzędz. Z jej inicjatywy powstało wiele nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Swarzędz, w tym między innymi pływalnia „WODNY RAJ”.

Przez całe swoje dorosłe życie Pani Brodowska – Właźlińska bardzo aktywnie angażowała się w życie społeczne naszego miasta, starając się także pomagać innym. W 1992 roku założyła przy parafii Świętego Marcina w Swarzędzu – parafialny Zespół „Caritas”. Aktywnie włączyła się także w pomoc dla Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej troski w Swarzędzu, za co przyznano jej Honorowe Członkostwo i Odznakę Przyjaciela Stowarzyszenia.

Pani Barbara Brodowska- Właźlińska swoją pracą i działalnością społeczną aktywnie przyczyniła się do rozwoju naszej gminy, dlatego w pełni zasługuje na tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz

Tadeusz Witkowski

Pan Tadeusz Witkowski urodził się 10 marca 1945 roku w Swarzędzu w rodzinie rzemieślniczej. W latach 1952 -1959 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, a w 1964 r. ukończył Technikum Energetyczne o specjalności energetyka cieplna. Tego samego roku rozpoczął pracę w Swarzędzkich Fabrykach Mebli na stanowisku konserwatora urządzeń pomiarowych w kotłowni i stacji uzdatniania wody, przeszedł wszystkie szczeble awansu, w latach 1974 – 1977 pełnił obowiązki Głównego Energetyka. Po 13 latach pracy w Swarzędzkich Fabrykach Mebli założył prywatną firmę transportową, a w latach 1983- 2010 prowadził warsztat stolarski. Należał do Cechu Stolarzy Swarzędzkich, gdzie zajmował wiele społecznych funkcji – w Komisji Kulturalno-Oświatowej, Komisji ds. Pawilonu Meblowego oraz pełnił funkcję Podstarszego Cechu Stolarzy. W latach 1986 -1992,1993-1996 był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu. Aktywnie wspierał dyrektora w realizacji planów związanych m.in. z komputeryzacją szkoły, wyposażeniem sali gimnastycznej. Od 1988 r. był Radnym Rady Miejskiej, gdzie pełnił następujące funkcje:

1988 – 1990 r. praca w Komisji Ochrony Środowiska,

1990 – 1994 r. Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

1998 – 2006 r. Przewodniczący Komisji Gospodarczej oraz Członek Komisji Budżetu,

2006 – 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Członek Komisji Budżetu, Gospodarczej i Urbanistycznej,

2010 – 2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu oraz Członek Komisji Gospodarczej i Urbanistycznej.

Całe życie był związany ze sportem. W wieku 11 lat rozpoczął trenować zapasy w swarzędzkim klubie „UNIA”, gdzie zdobył wiele mistrzowskich tytułów. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej trenował zapasy w Gwardii Warszawa, występując w I lidze w wadze piórkowej. Sukcesy odnosił również w swarzędzkiej reprezentacji piłki nożnej. Ponadto w latach 2003-2011 był członkiem Rady Naukowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Przez 7 lat występował w chórze męskim „Akord”. Wspierał finansowo Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, a podarowane meble służą do dzisiaj.

Otrzymał wiele odznaczeń i medali: Złota odznaka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Swarzędzu, Złota Odznaka Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski, Złota Odznaka WZPN, Brązowa Odznaka PZPN, Złota Odznaka im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”, Złota Odznaka Honorowa za zasługi SKS Unia, Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Cechu Stolarzy, Honorowa Odznaka Rzemiosła Polskiego, Brązowa i srebrna odznaka Polskiego Związku Zapaśniczego, Złota Odznaka „Za zasługi dla sportu” przyznana przez Ministra Sportu, Złota Gwiazda Polskiego Związku Zapaśniczego.

Pan Tadeusz Witkowski swoją pracą i działalnością społeczną przyczynił się do rozwoju naszej gminy, dlatego zasługuje na uznanie i wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz.

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *