Harmonogram odbioru odpadów Swarzędz – zmiany od 1 stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 wchodzi w życie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Swarzędz. 

Jak informuje Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, które zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Swarzędza, z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana harmonogramu odbierania śmieci. Mieszkańcy nieruchomości otrzymywali rozpiski z nowym harmonogramem w postaci drukowanej. Jeśli ktoś nie otrzymał nowego harmonogramu w wersji papierowej, zawsze może sprawdzić terminu odbiorów odpadów dla swojego adresu w internecie:

sprawdź harmonogram odbioru odpadów

Ponadto firma ALBA SA informuje również, że na ukończeniu są prace dotyczące porządkowania baz danych. Cały czas trwa wymiana pojemników na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej i mieszanej z pojemników o kolorze zielonym na antracytowe. Co więcej, prywatne pojemniki na bioodpady są odpowiednio oznaczane poprzez ich oklejanie oraz montowanie czipów.

Natomiast, jak już informowaliśmy, od 1 lipca 2022 nastąpiły zmiany związane z wywozem odpadów z terenów gminy Swarzędz – śmieci teraz będzie odbierać Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, pojawił się też nowy harmonogram odbioru odpadów. ALBA SA zastępuje FBSerwis, która dotychczas odbierała odpady z naszej gminy.

Zmianie ulega harmonogram odbioru śmieci w Swarzędzu i w gminie.

Harmonogram odbioru odpadów dla gminy Swarzędz jest dostępny w formie elektronicznej TUTAJ. 

Każdy mieszkaniec może uzyskać wydruk swojego harmonogramu w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami znajdującym się przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu.

W związku ze zmianą wykonawcy nastąpiła zmiana pojemników na odpady. W wiatach śmietnikowych są nowe pojemniki – FBSerwis odebrało stare, a przedsiębiorstwo ALBA podstawiło nowe.

Przypominamy również, że teraz mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych muszą zgłosić chęć skorzystania z możliwości oddania odpadów wystawkowych – zgłoszenie należy przekazać w terminie do 14 dni przed datą planowanego odbioru określoną w harmonogramie. Zgłoszenie można przekazać telefonicznie (tel. 61 65 12 301), elektronicznie (wogo@swarzedz.pl), w formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy, a także pisemnie lub osobiście w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami lub Biurze Obsługi Klienta.

Częstotliwość odbioru odpadów

Nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

– papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,

– bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca,

– wystawkowe – jeden raz na pół roku.

Nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielolokalowej:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

– papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

– bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

– wystawkowe – jeden raz na cztery tygodnie.

Nieruchomości rekreacyjne:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

– papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,

– bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

Nieruchomości niezamieszkane (w tym ROD):

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji. właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których prowadzone są targowiska, prowadzona jest działalność gastronomiczna, zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

– papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji,

– szkło – w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji,

– bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji.

Opłaty za odbiór odpadów nie zmieniają się. W przypadku nieruchomości zamieszkanych – opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dla nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych – 28 zł od osoby oraz dla nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych – 25 zł od osoby.

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych – opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty dla pojemnika 0,12 m3 wynosi 12,47 zł, dla pojemnika 0,24 m3 wynosi 24,95 zł, dla pojemnika 0,36 m3 wynosi 37,42 zł, dla pojemnika 1,1 m3 wynosi 114,34 zł, dla pojemnika 2,5 m3 wynosi 259,86 zł, dla pojemnika 5,0 m3 pojemnika 519,73 zł, dla pojemnika 8,0 m3 pojemnika 831,57 zł, dla pojemnika podziemnego 0,3 m3 wynosi 31,18 zł, dla pojemnika podziemnego 1,3 m3 wynosi 135,13 zł, dla pojemnika podziemnego 3,0 m3 wynosi 311,84 zł, dla worka 0,12 m3 wynosi 12,47 zł. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych – ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 168,00 zł – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Aktualności ze Swarzędza i okolic znajdziecie TUTAJ.

Harmonogram odbioru odpadów Swarzędz