Stomatolodzy

 Arcanus – tel. 061 817 42 18
Niedźwiedzka Anna – tel. 061 651 63 35
Bensch-Trzeciak Danuta – Protetyk tel. 061 817 35 70
Buszkiewicz Kamila – tel. 061 817 36 76
Chuchracka Wanda – tel. 061 817 35 17
„Forum Dent” – tel. 061 651 01 82
Kowalewska Anna – tel. 061 651 50 10
Łukasik Dorota – tel. 061 897 50 24
„Medical” Swarzędzkie Centrum Stomatologii – tel. 061 817 41 10
Miszkiel Zbigniew – chirurgia, protetyka – tel. 061 817 22 42

Nawrot Krzysztof – tel. 603 099 575
Rakowicz Elżbieta i Zbigniew –
tel. 061 817 45 70
Ratajczak Stanisław – tel. 061 817 23 73
Rydzewski Jacek – tel. 061 817 32 27
Skibińska-Kaiser M. – tel. 061 817 23 83
Sklepowicz Romuald – tel. 061 817 46 08
Stachowiak Piotr – tel. 061 817 36 76
Śledź Małgorzata – tel. 061 817 54 27
Walczak Waldemar – tel. 061 817 28 72
Woźniak Anna – tel. 663 643 254