Informacja dla zamieszczających ogłoszenia drobne

 

          WEJDŹ NA STRONĘ Z OGŁOSZENIAMI

 

 

Ogłoszenia drobne zamieszczane na portalu www.swarzedz24.pl i stronie www.swarzedz.net.pl ,

dzielą się na 2 rodzaje:

OGŁOSZENIA DARMOWE

  • mogą liczyć do 20 słów i nie mogą być formatowane (nie mogą być dzielone na wersy). Tekst ogłoszenia można wpisać TUTAJ

Zamieszczając treść ogłoszenia bezpłatnego należy pamiętać o obowiązujących zasadach

  • ogłoszenie nie może liczyć więcej niż 20 słów
  • nie może być formatowane czyli dzielone na linijki.

Ogłoszenia wpisane jako bezpłatne, które nie spełniają tych warunków system usuwa automatycznie.Ogłoszenia  dłuższe i formatowane są zamieszczane odpłatnie

Ogłoszenia darmowe są zamieszczane jednorazowo w czasopiśmie „Informator Swarzędzki”  i utrzymywane przez 30 dni na portalu. W tym czasie nie zamieszczamy kolejnego darmowego ogłoszenia dotyczącego tego samego zagadnienia

OGŁOSZENIA PŁATNE

  • mogą liczyć do 40 słów i mogą być formatowane koszt ogłoszenia 20 zł (brutto)

Test ogłoszenia płatnego (PO UISZCZENIU PŁATNOŚCI – 20 zł)  proszę wpisać TUTAJ.

  • mogą liczyć od 41 do 60 słów i mogą być formatowanekoszt ogłoszenia 40 zł (brutto)

Test ogłoszenia płatnego (PO UISZCZENIU PŁATNOŚCI – 40 zł))  proszę wpisać TUTAJ.

Ogłoszenia płatne są utrzymywane na portalu przez 30 dni i zamieszczane jednorazowo w  najbliższym wydaniu „Informatora Swarzędzkiego”