Organizacje pozarządowe

 • Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica, 62-006 Kobylnica

tel. fax. 61 878 07 41
info@aeroklub.poznan.pl , www.aeroklub.poznan.pl

 • Aktywni Wielkopolanie

ul. Żwirki i Wigury 22,62-020 Swarzędz

 • Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Marcina Biskupa

ul. Św. Marcina 7 , 62-020 Swarzędz
tel. www.poznan.ak.org.pl

 • Działaj i myśl

ul. Jaśminowa 20 ,Bogucin, 62-006 Kobylnica

 •  Ekoton

ul. Słowackiego 61b,62-020 Swarzędz

 • Fundacja Akademia Tenisa Point

ul. Moniuszki 39, Gruszczyn,62-006 Kobylnica, info@atpoint.pl

 • Fundacja Akme

ul. Grzybowa 4, Bogucin, 62-006 Kobylnica

 • Fundacja “ARTiFAKT”

(adres kontaktowy): ul. Rynek 21, 62-020 Swarzędz

tel. tel. ewa.wanat@poczta.onet.pl

 • Fundacja Edukacji Społecznej “EKOS”

ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz, tel. fundacja@ekos.edu.pl ,www.ekos.edu.pl

 • Fundacja “Etiuda”

os. Mielżyńskiego 80h, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja im. Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego

os. Dąbrowszczaków 26/15, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja “Moc Możliwości”

ul. Szymanowskiego 1, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
mocmozliwosci@onet.eu

 • Fundacja Na Wyższym Poziomie “PERYSKOP”

ul. Słoneczna 18, 62-020 Swarzędz
tel. biuro@peryskop.org

 • Fundacja Prometeus

os. Mielżyńskiego 121/7, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja Surgere

ul. Gruszczyńska 12, Katarzynki, 62-006 Kobylnica

 • Fundacja Wspierania Kultury “Smart”

ul. Grudzińskiego 18a/50, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja wspierania rozwoju sportów motorowych

ul. Gnieźnieńska 139, Bogucin, 62-020 Swarzędz

 • Fundacja Veritatem

ul. Tortunia 42a, 62-020 Swarzędz
fundacja@veritatem.pl , www.veritatem.pl

 • Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

os. Kościuszkowców 9 (piwnica), 62-020 Swarzędz
środy: 18.00 – 19.00

 • Klub Jeździecki Atrium Swarzędz

ul. Strzelecka 35a, 62-020 Swarzędz
biuro@atrium-konie.pl , www.atrium-konie.pl

 • Klub jeździecki “Podkowa Gruszczyn”

ul. Zielińska 42, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
konie@podkowagruszczyn.pl , podkowagruszczyn.pl

 • Klub Karate Dynamic Swarzędz

os. Czwartaków 7/7 , 62-020 Swarzędz

 • Klub Sportowy Bryza

ul. Szumana 37, 62-020 Swarzędz

 • Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz

os. Raczyńskiego 10, 62-020 Swarzędz
ssncmeblorzswarzedz@gmail.com

 • Klub Sportów Walki Kuzi Sport

ul. Folwarczna 38, 62-021 Paczkowo

 • Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju “Jastrząb”

ul. Napoleońska 12, 62-020 Swarzędz
tel./ fax: 61 817 30 98

 • Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Swarzędzu COMMANDO

os. Kościuszkowców 17/6, 62-020 Swarzędz
stary1skc@wp.pl, www.commando.swarzedz.net.pl

 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

ul. Cieszkowskiego 44, 62-020 Swarzędz
www.kurkowebractwoswarzedz.pl

 • Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica

ul. Swarzędzka 54, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica
piast.kobylnica@poczta.onet.pl, www.piastkobylnica.pl

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CANOE Swarzędz

ul. Poznańska 91 (budynek Ośrodka Wspomagania Rodziny), 62-006 Kobylnica
canoe-swarzedz@wp.pl

 • “Muzyczny Gruszczyn”

ul. Wieniawskiego 2; Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy

ul. Poznańska 4, 62-006 Kobylnica
straz@ospkobylnica.pl , www.ospkobylnica.pl

 •  Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu

ul. Dworcowa 24, 62-020 Swarzędz
zarzad@osp-swarzedz.pl , www.osp-swarzedz.pl

 • Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SWAREK w Swarzędzu

ul. Piaski 12, 62-020 Swarzędz

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

os. Mielżyńskiego 1a, 62-020 Swarzędz
chjz@archpoznan.pl, www.chjz.org.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

os. Kościuszkowców 3, 62-020 Swarzędz
ostrobramska@op.pl , www.ostrobramska.info

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

ul. Poznańska 27, 62-020 Swarzędz
molewski@archpoznan.pl , www.mbww-swarzedz.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

ul. Staszica 20b, 62-020 Swarzędz
sjr@archpoznan.pl, www.jozefswarzedz.archpoznan.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy, Parafialny Zespół Caritas

ul. Polna 1, 62-006 Kobylnica
kobylnica@archpoznan.pl, www.kobylnica.archpoznan.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas

ul. Św. Marcina 38, 62-020 Swarzędz
biuro@sw-marcin.pl, www.sw-marcin.pl

 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie, Parafialny Zespół Caritas

ul. Akacjowa 5, 62-006 Uzarzewo

 • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy, Parafialny Zespół Caritas

ul. Wierzenicka 12, Wierzenica. 62-006 Kobylnica
xpk@vp.pl, www.parafia-wierzenica.pl

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Terenowy Swarzędz

os. Kościuszkowców 26, 62-020 Swarzędz
www.wzwpkps.projekt.org.pl

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło nr 51

ul. Poznańska 14 (budynek Ośrodka Kultury), 62-020 Swarzędz
www.pzerii.org

 • Polski Związek Wędkarski – Koło PZW Nr 123 Swarzędz – Miasto

os. Czwartaków 7, 62-020 Swarzędz
www.poznan.pzw.org.pl, www.pzw.poznan.pl

 • Polski Związek Wędkarski – Koło PZW nr 124 “Świerki”

os. Dąbrowszczaków 4/11, 62-020 Swarzędz
tel.
www.poznan.pzw.org.pl
www.pzw.poznan.pl

 • Polski Związek Wędkarski – Koło PZW nr 158 Swarzędz – Zatorze

ul. Kórnicka 126, 62-020 Swarzędz

www.swarzedz-zatorze.pzw.org.pl, www.poznan.pzw.org.pl ,www.pzw.poznan.pl

 • Polskie Stowarzyszenie Bumerangowe

ul. Piotra Skargi 5, 62-020 Swarzędz

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział PTTK Poznań – Nowe Miasto – Koło PTTK “Łaziki”

os. Kościuszkowców 39 (piwnica), 62-020 Swarzędz

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział PTTK “Meblarz” w Swarzędzu

ul. Polna 21 (budynek Gimnazjum nr 2)
62-020 Swarzędz
biuro@meblarz.pttk.pl
www.meblarz.pttk.pl

 • “Razem ponad granicami”

ul. Wrzesińska 191, Jasin, 62-020 Swarzędz

 • Sportowy Klub Tańca “Tango-Swarzędz”

os. Czwartaków 1 (budynek Gimanzjum nr 3), 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie “9 Muz” Projekty Społeczno – Kulturalne i Edukacyjne

os. Mielżyńskiego 55, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Abstynentów “ŻAGIEL”

ul. Św. Marcin 7/4, 62-020 Swarzędz
stowarzyszeniezagiel@interia.pl

 • Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz

ul. Wilkońskich 6, 62-020 Swarzędz,
fax 61 651 57 85
bezpieczny_swarzedz@wp.pl

 • Stowarzyszenie Chór Męski “AKORD” Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich

ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Edukacyjne “Poznaj Siebie”

os. Czwartaków 15/9, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie “Kolorowa jesień”

ul. Jodłowa 23, Bogucin, 62-006 Kobylnica

 • Stowarzyszenie Kulturalne Big – Stan Orchestra

ul. Błotna 24, Łowęcin, 62-020 Swarzędz

 • Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu

ul. Piaski 4, skr. poczt. 69, 62-020 Swarzędz
tel./fax 61 817 20 34
s.k.o.d-a@wp.pl,
www.orkiestraswarzedz.xaa.pl

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO