Oświata

Żłobek „Maciuś”
os. Czwartaków 9
tel. 061 817 42 65
zlobek.macius@neostrada.pl

www.zlobekmacius.pl

Żłobek i Przedszkole „Akademia na Górce”
ul. Górków 11, Swarzędz
tel. 535 235 245
kontakt@akademianagorce.pl
www.akademianagorce.pl

Żłobek i Przedszkole Tygryski
Swarzędzka 33-35 Gruszczyn
tel. 881-088-250
www.zlobekygryski.pl

Żłobek i Przedszkole Słoniki
Swarzędzka 59 Gruszczyn
tel. 881-088-250
www.zlobeksloniki.pl

Żłobek AKUKU
ul. Armii Poznań 60
62-020 Swarzędz
tel. 790-250-200
www.akademiaakuku.pl

Prywatny Żłobek Kraina Małych Stópek
ul. Kórnicka 214
62-020 Swarzędz
tel. 605 888 175
www.krainamalychstopek.pl

Prywatny Żłobek Akademia Kolorowej Ciuchci s.c.
Ciuchcia 1
ul. Konopnickiej 3
62-020 Swarzędz
tel. 96 450 129, 692 575 191

Ciuchcia 2
ul. Hebanowa 29
62-020 Zalasewo
tel. 692 575 191
biuro@akademiakolorowejciuchci.pl
www.akademiakolorowejciuchci.pl

www.zlobekswarzedz.pl

Żłobki MPIPS
Opieka nad małym dzieckiem

www.zlobki.mpips.gov.pl

——————————————-——————————————

Przedszkole nr 1
ul. Zamkowa 21
tel. 061 817-49-28
przedszkole1swarzedz@interia.pl

www.przedszkole1swarzedz.pl

Przedszkole nr 2
os. Czwartaków 8
tel. 061 817-42-33
przedszkolenr2swarzedz@neostrada.pl

www.misuszatek.swarzedz.pl

Przedszkole nr 3
ul. Kórnicka 21
tel. 061 817-25-56
przedszkole.3.swarzedz@neostrada.pl

www.pod-kasztanami.swarzedz.pl

Przedszkole nr 4
os. Mielżyńskiego 4a
tel. 061 815-90-73
p4swa@interia.pl

www.przedszkole4.pl

Przedszkole nr 5
os. Kościuszkowców 2
tel. 061 817-35-57
zielonapolnutka@op.pl
www.zielonapolnutka.pl

Przedszkole w Kobylnicy
ul. Poznańska 55
tel. 061 815-01-41,
koszalek55@wp.pl
www.koszalek55.pl

Przedszkole Niepubliczne p.w. Dzieciątka Jezus prowadzone przez „Caritas
Poznańską” – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy
ul.Św.Marcin 38
tel. 061/897-45-93
przedszkolecaritas@poczta.onet.pl

www.przedszkoleswarzedz.caritaspoznan.pl

Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka”
os. Hipolita Cegielskiego 36
62-020 Swarzędz
info@chatkapuchatka-swarzedz.pl
www.chatkapuchatka-swarzedz.pl

Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina”
ul. Swarzędzka 4
62-020 Gortatowo
tel. 061/ 817-45-09
wkraina.gortatowo@gmail.com
www.wesolakraina.com

Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa”
ul. Spacerowa 4, Zalasewo
tel. 061 855 10 79
zaczarowana_podkowa@onet.eu

Publiczne Przedszkole nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki”
ul. Plac Handlowy 11-13, 62-020 Swarzędz
tel. 061 81 75 525
przedszkole@swarzedzkie-pszczolki.pl
www.przedszkole-swarzedz.pl

——————————————–——————————————

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz
tel. 061  817-49-71
sp_jeden@op.pl
www.sp1swarzedz.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi (dawne gimnazjum)
ul. Polna 21
tel. 061 818-14-40
www.gimnazjum2swarzedz.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów (dawne gimnazjum)
os. Czwartaków 1
tel. 061 817-49-30
www.gim3swarzedz.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy
os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz
tel. 061 817-43-26
dyrektor@czworka.edu.pl
www.czworka.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki
os. Mielżyńskiego 1
tel. 061 817-53-03
www.sp5.swarzedz.pl

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
ul. Poznańska 50
tel. 061 815-01-03
www.kobylnica.edu.pl

Zespół Szkół w Paczkowie
ul. Szkolna 16
tel. 061 815-74-45
www.zspaczkowo.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Wierzonce
ul. Karłowicka 3
tel. 061 815-01-13
szkola.wierzonka@gmail.com
www.spwierzonka.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (dawne gimnazjum)
ul. Planetarna 7
tel. 061 815-97-44
www.gimko.pl

Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” (dawne gimnazjum)
Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 2
tel. 061 817-38-49
www.ekos.edu.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
Swarzędz, os. Mielżyńskiego 5a
tel. 061 817 22 81, 817 5704
www.zs1-swarzedz.pl

Zespół Szkół nr 2
Swarzędz, ul. Podgórna 12
tel. 061 817 20 26, 061 818 10 04
www.lo.swarzedz.edu.pl

1 Liceum Ogólnokształcące Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS”
Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 2
tel/fax (0-61) 817 38 49
www.ekos.edu.pl

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Swarzędzu
Swarzędz, os. Kościuszkowców 4 (bud. SP nr 4)
tel. 61 817 35 11
kom. 693 552 494, 607 337 739
julia_koszewska@o2.pl

——————————————–——————————————

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Swarzędz, os. Kościuszkowców 4
tel./fax. (61) 817 49 51
www.poradnie.powiat.poznan.pl
pppswarzedz@powiat.poznan.pl
Bezpłatna pomoc dla dzieci i młodzieży. Wydawanie orzeczeń i opini dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, niesłyszącej lub słabosłyszącej, z autyzmem i Zespołem Aspergera

——————————————–——————————————

Centrum Edukacji i Turystyki „Sokrates”
Swarzędz, ul. Kórnicka 110
tel. 061 817 25 54
www.sokrates.felixmedia.pl

Centrum Edukacji OPEN DOOR
Swarzędz, os. Władysława IV 5/9
tel. 721 736 822
www.centrumopendoor.pl

Szkoła Języków Obcych JĘZYKOWNIA
Swarzędz, ul. Kościuszki 6
tel. 61 651 85 50, 691 478 209
www.jezykownia.eu
szkoła@jezykownia.eu

Szkoła Języków Obcych Big Ben
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 37F
tel. 666 106 956
kursy@bigben.com.pl
www.bigben.com.pl

Szkoła Języków Obcych OFF School
Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 8
tel. 661 107 840
info@offschool.pl
www.offschool.pl