Wymień piec, dostaniesz pieniądze – w lutym nabór wniosków

Wymień piec, dostaniesz pieniądze: Powiat Poznański po raz kolejny będzie dofinansowywać likwidację użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Wysokość dotacji może wynieść 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), ale nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Wnioski można składać od 8 do 28 lutego 2021 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18) lub korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Listy zaakceptowanych wniosków o udzielenie dotacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Starosta Poznański zawiadomi pisemnie wnioskodawców, którym została przyznana dotacja o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy.

Wnioski i formularze oraz szczegóły dotyczące dotacji dostępne są TUTAJ.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Wymień piec dostaniesz pieniądze
Wymień piec, dostaniesz pieniądze – w lutym nabór wniosków o dofinansowanie

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *