Apteki

Wykaz dyżurujących aptek zamieszczamy tutaj

Osiedlowa Swarzędz, os. Kościuszkowców 13 (pawilon), tel. 061 817 41 11
Dom Leków  – Swarzędz, os. Kościuszkowców 34 (obok przychodni Panaceum)
Pod Koroną – Swarzędz, Rynek 18, tel. 061 817 25 20
Aspirynka
– Swarzędz, ul Cieszkowskiego 100/102, tel. 061 818 40 94
Apteka Przyjazna (przy markecie Biedronka) – Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 5/7, tel. 061 818 50 69
Heureka – Swarzędz, Centrum Handlowe ETC, ul. Poznańska 6, tel. 061 665 08 43
Mediq Apteka Św. Kamila – Swarzędz, ul. Grudzińskiego 7, tel. 061 671 50 50
Centrum Leków – Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26, tel. 061 818 48 13
Nasza Apteka – Swarzędz, ul. Poznańska 17, tel. 061 651 07 27
Optima – Swarzędz, os. T. Działyńskiego 39, tel. 061 815 90 15
Pod Lipami – Swarzędz, os. Zygmunta III Wazy 17, tel. 061 817 28 61
Rosa-Pharm – (w markecie TESCO) – Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 39, tel. 061 818 63 44
Św. Józefa
– Swarzędz, Rynek 16, tel. 061 817 24 06
W Pasażu Centrum Handlowe “Agrobex” – Swarzędz, ul. Graniczna 63, tel. 061 815 90 78
Zamkowa
– Swarzędz, ul. Zamkowa 17, tel. 061 651 17 57
Zatorze – Swarzędz, os. E. Raczyńskiego 18, tel. 061 817 50 75Dyżury aptek w roku 2018

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Wobec powyższego zwrócono się pismem z dnia 18.10.2017 r. do wójtów i burmistrzów 17 gmin o przedłożenie opinii wraz z uzasadnieniem w zakresie:
a) czy dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Gminy jest wystarczająca, jeżeli nie, jakie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców Gminy,
b) czy w opinii Pana Wójta/Burmistrza dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy powinny zapewniać wszystkie apteki na zasadzie rotacyjnych dyżurów określonych w załączonym harmonogramie z wyłączeniem aptek niedostępnych w porze nocnej lub święta z uwagi na ich lokalizację w centrum handlowym, czy może jedna bądź kilka aptek, jeżeli tak proszę o ich wskazanie po wcześniejszym uzgodnieniu z daną apteką,
c) uaktualnienia załączonego projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzących działalność na terenie Gminy w 2017 roku (nazwa, adres, nr telefonu, godziny pracy).W opinii Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dostępność świadczeń w porze nocnej jest niewystarczająca z uwagi na fakt, iż jedyna apteka całodobowa w Gminie (apteka “Dom Leków”) od 01.11.2017 r. przestała pełnić dyżur nocny. Jednocześnie Burmistrz proponuje zapewnić dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej w formie rotacyjnych dyżurów. W święta i dni wolne od pracy dostępność świadczeń zapewniają apteki “Dom Leków” i “Przyjazna” czynne przez cały rok w godz. 7.00-23.00.
Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę, w której ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wykaz dyżurujących aptek zamieszczamy tutaj