Zmarła Barbara Brodowska-Właźlińska

Zmarła dr Barbara Brodowska-Właźlińska – samorządowiec, społecznik, przewodnicząca Rady Miejskiej w latach 1994-1998. Swoją pracą i działalnością społeczną przyczyniła się do rozwoju gminy Swarzędz. W 2019 r. otrzymała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz.

Barbara Brodowska-Właźlińska urodziła się w 1936 r. w Swarzędzu. W latach 1955-1960 studiowała na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Chemicznej Technologii Drewna. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Swarzędzkich Fabrykach Mebli. W 1973 r. uzyskała tytuł Doktora Nauk Technicznych na Akademii Rolniczej w Poznaniu i zaczęła pracę w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Meblarstwa w Poznaniu. W 1978 r. otrzymała dyplom Inspiratora i Organizatora Wynalazczości i Racjonalizacji Meblarstwa. W 1984 r. rozpoczęła pracę dydaktyczną w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu, której celem było współorganizowanie i prowadzenie w szkole klasy Technikum Technologii Drewna dla Dorosłych.

W 1994 roku Barbara Brodowska – Właźlińska wystartowała z powodzeniem w wyborach do Rady Miejskiej w Swarzędzu i została Przewodniczącą Rady. Z jej inicjatywy w 1996 r. ustanowiono Patrona Miasta i Gminy – Świętego Józefa i Święto Patrona. Przyczyniła się również do zbudowania pomnika Świętego Józefa. Z jej inicjatywy powstała również pływalnia “WODNY RAJ”. W 1992 r. założyła przy parafii Świętego Marcina w Swarzędzu – parafialny Zespół “Caritas”.

Pogrzeb Pani Barbary Brodowskiej-Włazlińskiej odbędzie się 19 czerwca o godzinie 11.00 na cmentarzu przy parafii pw. św. Marcina w Swarzędzu.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zmarła Barbara Brodowska-Właźlińska

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *