Odpady z gmin Pobiedziska, Kleszczewo i Kostrzyn też będzie odbierać FBSerwis

Odpady z gmin Pobiedziska, Kleszczewo i Kostrzyn będzie odbierać FBSerwis. Firma wygrała w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych w kolejnych 3 sektorach ZM GOAP. Łączna wartość kontraktów to ponad 37 mln zł.

FBSerwis SA podpisała ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” umowy na odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w 3 sektorach: XIII – Pobiedziska, XIV – Kleszczewo oraz XV – Kostrzyn. To kolejne kontrakty podpisane przez FBSerwis i ZM GOAP, rozstrzygnięte w ramach tego samego postępowania przetargowego – w maju umowa o podobnym zakresie została podpisana dla Sektora XII – Swarzędz – pisaliśmy o tym wcześniej – kliknij, by przeczytać.

Kontrakty będą realizowane przez 22 miesiące, w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Ich łączna wartość to ponad 37 mln zł.

Obsługiwane sektory, o powierzchni wynoszącej ponad 400 km kw., zamieszkuje około 45 tys. mieszkańców. Według wyliczeń w trakcie trwania umów FBSerwis odbierze prawie 40 tys. ton odpadów komunalnych, w tym około 6 tys. ton odpadów zbieranych selektywnie. Do zadań FBSerwis będzie również należało mycie oraz ważenie pojemników.

Grupa FBSerwis, będąca częścią Grupy Budimex, realizuje kontrakty obejmujące: usługi w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanie techniczne budynków oraz obiektów przemysłowych i sportowych dla klientów sektora prywatnego i publicznego, modernizację infrastruktury oświetleniowej oraz bieżące utrzymanie blisko 1500 km dróg krajowych i autostrad. FBSerwis prowadzi również cztery instalacje przetwarzania odpadów komunalnych – w woj. łódzkim, małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim, a także posiada dwa składowiska odpadów. Do klientów firmy należą m.in. miasto Wrocław, GDDKiA, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie, sieć hipermarketów Auchan, miasto Słupsk. Teraz również odpady z gmin Pobiedziska, Kleszczewo i Kostrzyn będą odbierane przez FBSerwis.

Odpady Pobiedziska Kleszczewo Kostrzyn

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *