Jaki budżet obywatelski w roku 2020?

W budżecie gminy Swarzędz na rok 2020 zarezerwowane 1,5 mln złotych na Budżet Obywatelski.  Zostanie on podzielony na trzy części. Głosować będziemy mogli na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.
Propozycje do Budżetu Obywatelskiego mogą złożyć mieszkańcy gminy, którzy zarejestrują się na portalu „e-urząd” (www.eurzad.swarzedz.pl) i wypełnią specjalnie przygotowany formularz. We wniosku należy podać orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację i dołączyć poparcie 20 mieszkańców gminy. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7 osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych delegowanych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.
W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu „e-urząd”. Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Komputerowe stanowisko do głosowanie będzie także w budynku ratusza.
Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020:
► Kampania informacyjna: (od 15.07.2019 do 08.12.2019)
►Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 1.08.2019 do 06.09.2019)
► Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 06.09.2019)
►Weryfikacje złożonych propozycji przez zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 09.09.2019 do 27.09.2019)
► Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (27.09.2019)
► Głosowanie (od 08.10.2019 do 08.11.2019)
► Ogłoszenie wyników konsultacji (do 08.12.2019)
Wg komunikatu UMiG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *