Płatny parkinkg koło budynku OPS

Klienci odwiedzający Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział komunikacji za zdziwieniem zauważyli, że przy parkingu między budynkiem OPS a kościołem zamontowano  szlaban i ustawiono parkomat. W informacji zamieszczonej na stronie UMiG czytamy: ”

„… teren ten stanowi własność prywatną i pobieranie opłat za parkowanie na tym terenie jest inicjatywą właściciela, a nie UMiG. Od 2016 r. parking ten był dzierżawiony przez UMiG od firmy CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie, za kwotę 3816,99 zł miesięcznie. Jednak 9 kwietnia 2019 r. ww. firma wystosowała do urzędu pismo ze zmianą warunków dzierżawy, podnosząc jej kwotę do 9351,99 zł za miesiąc użytkowania. Odpowiadając przedsiębiorcy, że są to warunki na chwilę obecną dla urzędu nie do przyjęcia, 24 kwietnia br. zaproponowano wolę negocjacji. Niestety, w odpowiedzi na to pismo firma Clip zwróciła się o zwrot przedmiotu dzierżawy i wyznaczenie terminu przekazania, do którego doszło 30 maja.”

Zauważyliśmy, że na terenie parkingu bezpłatnego, przynajmniej w czasie naszych odwiedzin,  brakowało wolnych miejsca, natomiast na parkingu płatnym stał tylko jeden samochód. Zauważyliśmy również, że wiele osób zostawia pojazdy na pobliskim parkingu Castoramy.  Ceny za parkowanie na terenie płatnym nie są wygórowane (1 zł za 0,5 godz.). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mieszkańcy unikają parkowania na terenie płatnym i uwzględniając przychód z parkingu płatnego zastanawiamy się i czy kiedy zwróci się koszt instalacji parkingowej i co spowodowało, że nie doszło do porozumienia w sprawie dzierżawy terenu między UMiG a firmą Clip Logistyka SA. Warto dodać, że parking jest płatny tylko od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00. Nie będą więc płacić przyjeżdżający na wieczorne i niedzielne nabożeństwa w kościele.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *