380-lecie lokacji Swarzędza – Obchody rocznicy i Święta Patrona Gminy św. Józefa

Tegoroczne obchody święta Patrona Gminy św. Józefa miały szczególny i uroczysty charakter, gdyż związane były z 380-leciem lokacji Swarzędza.

Rozpoczęły się w niedzielę 18 marca uroczystą Mszą św. w Kościele p.w. ś. Marcina Biskupa w intencji mieszkańców miasta i gminy oraz obchodzących swoje święto swarzędzkich stolarzy. Mszę św. odprawił ks. biskup Damian Bryła. Podczas Mszy św. poświęcony został nowy sztandar Miasta i Gminy Swarzędz.

Następnego dnia pod figurą św, Józefa – Patrona Miasta i Gminy delegacje władz, organizacji społecznych i politycznych w towarzystwie pocztów sztandarowych mieszkańców złożyły wiązanki kwiatów.

O godzinie 13.00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, którą zainaugurował występ Chóru „Akord” pod dyrekcją Jadwigi Maćkowiak. Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura powitała przybyłych na uroczystą sesję gości: posła na Sejm RP Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, byłego ministra i posła Stanisława Kalembę, burmistrzów i wójtów zaprzyjaźnionych gmin – Dorotę Nowacką i jej zastępcę Zbigniewa Zastrożnego z Pobiedzisk, Jacka Sommerfelda z Czerwonaka, Szymona Matyska i jego zastępcę Waldemara Biskupskiego z Kostrzyna, skarbnika Miasta Poznania Barbarę Sajnaj, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Swarzędz Aleksandra Dobę, Antoniego Odzimka z Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Radnych Rady Miejskiej obecnej i wszystkich minionych kadencji, radnych Powiatu Poznańskiego, członków Komitetu Honorowego 380-lecia lokacji Swarzędz i wszystkich przybyłych na sesję gości.

Wiele ciepłych słów i pozdrowienia dla mieszkańców gminy przekazali: marszałek Wojciech Jankowiak, starosta Jan Grabkowski, Antoniego Odzimek z poznańskiej Izby Rzemieślniczej, burmistrzowie Dorota Nowacka i Szymon Matysek oraz wójt Czerwonaka Jacek Sommerfeld.

Wyjątkowym puntem sesji było wręczenie zaszczytnych tytułów Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz panu Pawłowi Pawłowskiemuwieloletniemu prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu oraz panu Stanisławowi Wieczorkowi – swarzędzkiemu przedsiębiorcy, słynącemu z uprawy róż i materiału szkółkarskiego.


Listy gratulacyjne oraz statuetki 380-lecia przekazano byłym burmistrzom – Jerzemu Gruszce, Jackowi Szymczakowi,  Annie Tomickiej i przewodniczącym Rady Miejskiej – Barbarze Brodowskiej-Właźlińskiej, Arkadiuszowi Małyszce, Piotrowi Choryńskiemu, sołtysom z najdłuższym stażem – Marii Drozdzie z Jasina oraz Krzysztofowi Nowakowi z Puszczykowa Zaborza, wieloletnim radnym – Teresie Rucińskiej i Tadeuszowi Witkowskiemu oraz Aleksandrowi Dobie. Nieobecnym na sesji Bożenie Szydłowskiej i Markowi Baumgartowi listy i statuetki zostaną wręczone w najbliższym czasie.

Zasłużeni swarzędzcy stolarze wyróżnieni zostali odznakami i medalami branżowymi wręczonymi przez Antoniego Odzimka  z Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Piotra Kasprzaka Cechmistrza Cechu Stolarzy Swarzędzkich.

Sesję Rady Miejskiej zakończył występ Renaty Przemyk ze swoim zespołem.


 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *