Zatrważająca jakość powietrza w Swarzędzu

Wczoraj wieczorem poinformowaliśmy o przekroczeniu norm jakości powietrza w Swarzędzu od 340 do 490% w czterech punktach gminy . Normy jakości powietrza zostały w o wiele mniejszym stopniu przekroczone także w Poznaniu i jak poinformował portal www.epoznan.pl

Z uwagi na przekroczenie wczoraj wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu. Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie „antysmogową”. 

Co w tej sytuacji może zrobić Swarzędz?

Najważniejsze.  Należy zacząć od budynków komunalnych. Największe przekroczenie norm jakości powietrza występuje w okolicach swarzędzkiego Rynku, a tam przeważają budynki należące do gminy. W swoim czasie dyskutowano na temat montowania filtrów kominowych, przyspieszeniu wymiany  źródeł ogrzewania a … skończyło się na dyskusjach i stwierdzeniu „nic nie możemy zrobić,  bo nawet jeśli wymienimy piece w Swarzędzu napłyną do nas zanieczyszczenia np. z Poznania”. Jednak jak wskazują obiektywne dane czujników pomiarowych to właśnie w Swarzędzu powstaje większość zanieczyszczeń i ponieważ mamy do czynienia z niską emisją pozostają one u nas!!!

Sytuację będziemy śledzić i informować o jakości swarzędzkiego powietrza.

Dzisiaj przypominamy artykuł jaki zmieściliśmy na portalu 9 stycznia 2017 roku. Co się zmieniło od tego czasu? Na dobre chyba nic…


Od długiego czasu jesteśmy informowani o fatalnym stanie powietrza w Polsce. Jest ono u nas najbardziej zanieczyszczone w całej Europie. Wynika to oczywiście ze stanu naszej gospodarki, a szczególnie z faktu, że produkcja przemysłowa i energia cieplna produkowane są przede wszystkim z węgla. Żaden rząd nie potrafił tego stanu zmienić, a podejmowane decyzje polityczne także nie stwarzały warunków do zmiany tej sytuacji. Najbardziej na wpływ fatalnej sytuacji powietrza w Polsce mają pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10. Co oznaczają te nazwy?

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5. Ponieważ pyły zawieszone są wynikiem niskiej emisji, to znaczy, że pochodzą  przede wszystkim z gospodarstw domowych i małych firm stężenie może być inne  w różnych miejscach Swarzędza.. Najsilniejsze będzie tam gdzie znajduje się najwięcej budynków opalanych węglem, często słabej jakości i miałem węglowym.

Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 określono jako bardzo złe, a pyłu PM 10 jako złe. W Swarzędzu nie ma problemów z nadmiernym występowaniem CO (powietrze bardzo dobre), SO2 (bardzo dobre) i NO2 (dobre). Oznacza to wyraźnie, że zanieczyszczenie powietrza w naszej gminie  występuję okresowo, w sezonie zimowym, w czasie palenia w piecach.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Te normy zostały w ostatnich dniach przekroczone na naszym terenie. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek. W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc.


Tak było w roku 2017.  O tym  jak bardzo było powietrze zanieczyszczone wczoraj poinformowaliśmy na portalu. Jak będzie w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *