13,9 mln zł z UE dla Swarzędza na rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej

W październiku 2017 roku Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II” aby kontynuować przedsięwzięcie rozpoczęte w 2017 roku. Celem jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Swarzędz i aglomeracji poznańskiej. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę strategiczną, formalną i merytoryczną. 29 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to 37 mln zł, a uzyskane przez Gminę Swarzędz dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 13,9 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na wybudowaniu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Paczkowie, rozbudowie ulicy Średzkiej w Paczkowie oraz Transportowej w Zalasewie i zakupie 7 autobusów hybrydowych. Przebudowana zostanie również baza transportowa w Garbach, a na przystankach zainstalowane zostaną tablice LED z informacją dla pasażerów. Powstanie 60 miejsc dla samochodów na 2 parkingach Park & Ride, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, powstaną 2 obiekty Bike & Ride na 45 rowerów oraz zakupionych zostanie 7 niskoemisyjne autobusów miejskich, spełniające normę czystości spalin EURO 6.
Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planuje się na IV kwartał 2020 roku.
Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
* * *
Przypomnijmy, że w I etapie tego przedsięwzięcia, kosztującym ponad 13 mln zł, Swarzędz z Unii Europejskiej uzyskał już w 2017 roku 9,3 mln zł (również w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020).
Pieniądze te zostały przeznaczone na:
– wybudowanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Swarzędzu (zatoki autobusowe, 2 obiekty Park & Ride dla 94 samochodów , w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych i 2 obiekty Bike & Ride dla 30 rowerów);
– wybudowanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP w Kobylnicy (pętla autobusowa z 2 peronami wraz z drogą dojazdową do drogi powiatowej nr 2407P – ul. Swarzędzka, 1 obiekt Park & Ride dla 22 samochodów w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 2 obiekty Bike & Ride dla 20 rowerów, oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i wodociągowej;
– zakup 4 niskoemisyjnych autobusów miejskich, spełniających normę czystości spalin EURO 6.
Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na IV kwartał 2018 roku.

Maciej Woliński, fot. UMiG w Swarzędzu

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *