Swarzędz na trasie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

29 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek oraz przedstawiciele Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego, Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań podpisali porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) na trasach: Poznań Główny – Poznań Garbary – Poznań Wschód – Poznań Antoninek – Swarzędz oraz Swarzędz – Poznań Antoninek – Poznań Wschód – Poznań Garbary – Poznań Główny.

Oprócz burmistrza Swarzędza podpisy pod dokumentem złożyli: Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Starosta Poznański i Tomasz Łubiński – wicestarosta, Maciej Wudarski – wiceprezydent Poznania, a w imieniu

Stowarzyszenia Metropolia Poznań – jego wiceprezesi: starosta Jan Grabkowski i Adam Lewandowski (burmistrz Śremu).

Podpisując porozumienie samorządy zadeklarowały partycypację w kosztach zadania, jakim będzie uruchomienie połączeń w ramach PKM. Porozumienie obowiązywać będzie przez trzy lata. Następnym etapem będzie podpisanie umowy, a ostatnim fizyczne uruchomienie połączeń na tych trasach w ramach systemu PKM.


Podobne procedury przystępowania do PKM przechodziły wszystkie samorządy gmin, które położone są na czterech liniach (pomiędzy Poznaniem a Wągrowcem, Jarocinem, Grodziskiem Wielkopolskim i Nowym Tomyślem), na których 10 czerwca uruchomione zostały połączenia kolejowe w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

– PKM na trasie z Poznania do Swarzędza i z powrotem zacznie funkcjonować 9 września bieżącego rok. W godzinach szczytu będą kursowały co pół godziny – informuje burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. – Dzięki temu swarzędzanie będą mogli korzystać z szybkich i wygodnych połączeń z Poznaniem oraz innymi okolicznymi miastami i miejscowościami. Będzie to również zachęta do pozostawienia przez nich własnych pojazdów na wybudowanych już w tym celu parkingach przy dworcach kolejowych w Swarzędzu i Kobylnicy. Do tych tzw. zintegrowanych węzłów przesiadkowych już od 1 lipca br. swarzędzanie mogą za darmo dojeżdżać autobusami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. – Ten rodzaj zachęty stworzyliśmy dla pasażerów podróżujących w I strefie, korzystających również z kolejowego publicznego transportu zbiorowego – dodaje burmistrz Szkudlarek. Podstawą do skorzystania z ulgi jest ważny w dniu przejazdu autobusem (dotyczy tylko linii Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej) jednorazowy bądź okresowy bilet dowolnego przewoźnika kolejowego, który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz (Ligowiec, Kobylnica, Paczkowo lub Swarzędz) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.

 Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jest to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie, współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone – wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego – gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, o częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu przewozowego co 30 minut, zapewniający pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.

Poznańska Kolej Metropolitalna będzie obejmować swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Rogoźno i Wronki. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok.


Deklarowane parytety kosztów ponoszonych przez strony Porozumienia w związku z obsługą linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku:

  • Poznań Główny – Poznań Garbary – Poznań Wschód – Poznań Antoninek- Swarzędz;
  • Swarzędz – Poznań Antoninek – Poznań Wschód – Poznań Garbary – Poznań Główny;

 

Jednostka samorządu% udział w ponoszony kosztach
Województwo Wielkopolskie85,6%
Miasto Poznań7,2%
Powiat Poznański2,4%
Gmina Swarzędz4,8%
Razem100%

 

Dla Gminy Swarzędz oznacza to (szacunkowo) wydatki na poziomie ok. 34 tys. zł w 2018 r, 103 tys. zł w 2019 r. i 105 tys. zł w 2020 r.

Maciej Woliński, fot. Tomasz Rybarczyk
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *