Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

21 maja w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Na sesji, w związku ze zmiana ustawy, po raz pierwszy został przedstawiony „Raport o stanie gminy” oraz odbyła się nad nim dyskusja. Po dyskusji, w której udział wzięli radni W. Kmieciak, A. Tomicka i P. Garsztka odbyło się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi M. Szkudlarkowi. Rada Miejska udzieliła wotum zaufania przy 2 głosach wstrzymujących się (Anny Tomickiej i Anny Baranowskiej-Graczyk).
W kolejnej części sesji przedstawiono materiały poprzedzające uchwałę Rady Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
W tej części sesji przedstawiono i rozpatrzono:
– sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2018,
– sprawozdanie finansowe – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018,
– informację o stanie mienia komunalnego,
– opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Swarzędz za rok 2018 wraz z – – informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
– opinie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2018,
– opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018,
– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2018,
– opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium przy jednym głosie wstrzymującym.
Burmistrz M. Szkudlarek dziękował swoim pracownikom za dobrą współpracę i podkreślił, że taką ocenę zawdzięcza swoim współpracownikom i dobrej współpracy z radnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *