Wilki pod Swarzędzem

Os pewnego czasu docierają do nas informacje, że mieszkańcy  południowej części gminy w okolicach lasu przy ul. Darzyborskiej napotykają się na krążącą po tym terenie watahę wilków.

W ostatnim czasie gromadę wilków zauważono w okolicy centrum handlowego M1 w Poznaniu.

Mieszkańcy okolicznych terenów są zaniepokojeni przestraszeni szczególnie z tego powodu, że wilki są pod ścisłą ochroną i wilczej rodziny – zgodnie z obowiązującym prawem – nie można odłowić, ani przepędzić. Może to się stać tylko w wyjątkowych wypadkach gdy wilki bardzo mocno zbliżają się do siedzib ludzkich.

Według przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska takie zagrożenie nie istnieje obecnie w Poznaniu i okolicach Swarzędza.


Wataha wilków w rejonie ul. Darzyborskiej została nagrana przez foto-pułapkę.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *