Usuń azbest za darmo: Swarzędz płaci

Za darmo usuń azbest: Swarzędz sfinansuje działania! Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia azbestu. Wnioski można składać do 15 lipca 2020 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.swarzedz.pl w zakładce ochrona środowiska oraz bip.swarzedz.eu w zakładce eURZĄD / „WOS” Wydział Ochrony Środowiska.

Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej są uprawnione do składania wniosków. W przypadku nie wykorzystania limitów finansowych uprawnione będą również rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Nie pokrywa natomiast kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku należy dołączyć:

– dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,

– zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,

– w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji jak za darmo usunąć azbest można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz. Kontakt i wnioski: Wydział Obsługi Mieszkańca na stanowisku nr 4 lub pod nr tel.: (61) 65-10-655 oraz (61) 65-10-714.

O podobnych inicjatywach pisaliśmy już wcześniej.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *