Udzielono absolutorium burmistrzowi Swarzędza za wykonanie budżetu

Podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która miała miejsce 16 maja 2023 roku, udzielono absolutorium burmistrzowi Swarzędza Marianowi Szkudlarkowi z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

We wtorek, 16 maja 2023 r. odbyła się LXXII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu. Podczas spotkania radni mogli się zapoznać z przedstawionym przez burmistrza Mariana Szkudlarka raportem o stanie miasta i gminy za rok 2022. Po prezentacji odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza, poprzedzone dyskusją.

Kolejnym etapem było przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. W dalszej kolejności nastąpił punkt kulminacyjny sesji – głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Spośród 20 radnych obecnych na spotkaniu 18 zagłosowało za przyjęciem uchwały absolutoryjnej. 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Po tym, jak udzielono absolutorium burmistrzowi Swarzędza Marianowi Szkudlarkowi, przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura złożyła burmistrzowi gratulacje oraz podziękowała za dobrą dotychczasową współpracę. Burmistrz również podziękował radnym, sołtysom i wszystkim współpracownikom za wysiłek i zaangażowanie na rzecz gminy Swarzędz.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Udzielono absolutorium burmistrzowi Swarzędza
Gratulacje z okazji absolutorium dla burmistrza M. Szkudlarka z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Fot. M. Woliński (UMiG).

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *