Selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa: gdzie i co wyrzucić?

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa dla każdego mieszkańca ZM GOAP. Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo segregować odpady oraz gdzie wrzucić lub komu przekazać odpady powstające na Twojej nieruchomości, odpowiedzi szukaj poniżej.

Selektywna zbiórka odpadów, czyli…

Mimo, iż segregowanie odpadów powstających w naszych domach może wydawać się żmudne i pracochłonne, zapewniamy, że przy odrobinie chęci oraz dobrej organizacji wcale nie musi być trudne. Co zatem powinniśmy wiedzieć, aby robić to poprawnie? Po pierwsze, selektywna zbiórka polega na oddzieleniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Po drugie, pamiętajmy, aby przed wrzuceniem zgniatać odpady opakowaniowe (np. kartoniki po soku, butelki PET) oraz aby do pojemnika na selektywną zbiórkę nie trafiały odpady z zawartością. Co ważne, nie ma także konieczności mycia opakowań! Po trzecie, bioodpady należy gromadzić w workach papierowych lub biodegradowalnych i kompostowalnych. Workom z tworzyw sztucznych w brązowych pojemnikach mówimy stanowcze nie!

Gdzie wrzucić, komu przekazać?

Tym, którzy segregują przypominamy, zaś tym niesegregującym wyjaśniamy, że na terenie ZM GOAP selektywna zbiórka odbywa się z podziałem na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Ale po kolei.

Do niebieskiego pojemnika lub worka trafia m.in. papier, kartony, tektura, ulotki, gazetki, katalogi, a także zeszyty, książki czy papierowe worki oraz torby. Ważne, by nasze odpady nie były mokre, zabrudzone lub zatłuszczone, dlatego pojemnik na papier to nie miejsce dla zużytych chusteczek higienicznych, papieru po maśle, czy papierowych ręczników.

Z kolei metale i tworzywa sztuczne wrzucamy do pojemnika lub worka w kolorze żółtym. Bez wahania możemy umieścić w nim zgniecione i zakręcone butelki po napojach, aluminiowe puszki, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania po środkach czystości czy dezodorantach i aerozolach. To także właściwe miejsce dla czystego styropianu opakowaniowego, kartonów po mleku i sokach lub folii aluminiowej. A czego tam nie umieszczać? Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, blistrów po lekach i zużytych artykułów medycznych, baterii i akumulatorów. Nie wrzucamy tam również części samochodowych, opakowań po olejach silnikowych lub puszek po farbach i lakierach.

W zielonym pojemniku lub worku gromadzimy opakowania szklane, tj. szklane butelki i słoiki po napojach oraz żywności np. po olejach roślinnych lub sokach. Możemy wrzucić tam także opakowania po kosmetykach (tylko części szklane). Absolutnie nie wrzucamy porcelany oraz fajansu, szkła okularowego i żaroodpornego, luster, a także szyb okiennych i zbrojonych, reflektorów, żarówek i świetlówek oraz zniczy z zawartością wosku!

Pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne, ceramika, lustra, worki z odkurzacza, to odpady, które powinny trafić do czarnego lub grafitowego pojemnika. Do odpadów zmieszanych zaliczamy również zatłuszczony papier po maśle, niedopałki papierosów, kości oraz mięso. Myli się jednak ten, kto uważa, że czarny pojemnik jest na wszystkie pozostałe odpady. Nie możemy wrzucić do niego np. gruzu, farb i rozpuszczalników, świetlówek i żarówek energooszczędnych, baterii czy akumulatorów.

Odpady wystawkowe

Odpady wystawkowe (dawniej problemowe), takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyte opony możemy bezpłatnie oddać do PSZOK (na Gratowisko) lub wystawić, w zabudowie jednorodzinnej – przed swoją nieruchomość, natomiast, w zabudowie wielorodzinnej – na terenie swojego osiedla, w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę. Odpady, które ze względu na swój rozmiar, wagę lub właściwości nie mogą być umieszczane w pojemnikach odbierają, na określonych przez siebie zasadach, także inne podmioty uprawnione.

PSZOK, MPSZOK

Związek Międzygminny zapewnia również możliwość bezpłatnego oddania odpadów problemowych (np. elektroodpadów, gruzu betonowego, zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych itp.) i niebezpiecznych (np. odpadów z iniekcji domowych, farb, rozpuszczalników, klejów, baterii, akumulatorów itp.) do PSZOK (na Gratowisko). Dodatkowo na terenie ZM GOAP kursują MPSZOK-i (tzw. Gratowozy), które przyjmują m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, czy odpady niebezpieczne.

Więcej informacji na stronie www.goap.org.pl

Aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

selektywna zbiórka odpadów

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *