Obwodnica bez zgody RDOŚ (północno-wschodnia obwodnica Poznania)

Obwodnica bez zgody RDOŚ. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyraziła zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Planowana droga miała połączyć trasę  S11 oraz S5, miała rozpoczynać się od węzła Poznań Północ-Złotkowo, a kończyć na drodze S5 na węźle Iwno albo Kleszczewo.

Decyzja na pewno ucieszyła członków Stowarzyszenia ZIELONKA, którzy od 5 lat sprzeciwiają się budowie trasy zaproponowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych. Na swojej Stowarzyszenia ZIELONKA pisze: „Przedstawione przez Zarząd Dróg Powiatowych warianty przebiegu obwodnicy są nieadekwatne do aktualnych potrzeb społecznych, sytuacji społeczno-gospodarczej, struktury osadniczej, trendów demograficznych oraz dynamicznie postępujących procesów suburbanizacji (…) Ponadto planowana obwodnica przebiegać ma przez prawnie chronione, cenne przyrodniczo obszary (w tym Natura 2000): Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, doliny rzek: Cybina, Warta, Główna oraz Park Krajobrazowy Promno, co łączyć się będzie z bardzo negatywnymi skutkami przyrodniczymi i ekologicznymi, prowadząc do nieodwracalnych zmian w ekosystemie.”

Zespół ekspertów, działający w ramach Stowarzyszenia ZIELONKA zaproponował alternatywne warianty przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej. Stowarzyszeniu zależy na optymalizacji przebiegu obwodnicy, tak aby służyła ona mieszkańcom aglomeracji i inwestorom, nie kolidowała z zabudową mieszkaniową i chroniła cenne zasoby przyrody. Alternatywny wariant przebiegu obwodnicy dostępny jest TUTAJ

Starosta poznański Jan Grabkowski jest decyzją RDOŚ zawiedziony: „Jestem tą decyzją rozczarowany. Wiem, że przebieg drogi przez puszczę Zielonkę budzi społeczne emocje, ale bez tej inwestycji naprawdę nie mamy co myśleć o rozwoju aglomeracji i metropolii poznańskiej”.

Co dalej? Na razie nie wiadomo. Zarząd Dróg Powiatowych nie ustosunkował się jeszcze do decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wielce prawdopodobne odwołanie się od decyzji.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Obwodnica bez zgody RDOŚ
Obwodnica bez zgody RDOŚ (północno-wschodnia obwodnica Poznania) – rozważane warianty.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

One thought on “Obwodnica bez zgody RDOŚ (północno-wschodnia obwodnica Poznania)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *