Nowe deklaracje za odpady komunalne – kto musi złożyć i jak to zrobić?

Nowe deklaracje za odpady komunalne: od 1 stycznia 2022 Gmina Swarzędz przestaje być członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Zadania związane z organizacją systemu gospodarki odpadami, należące dotychczas do ZM GOAP, wrócą do gminy. W związku z tym do końca roku 2021 konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, deklaracje składają wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy/właściciele lokali nie składają deklaracji samodzielnie.

Deklaracje można składać już od 1 września 2021 r. z datą obowiązywania deklaracji od dnia 1 stycznia 2022 r. Deklarację wraz z załącznikami można pobrać TUTAJ.

Deklaracje można składać:

  • osobiście w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu
  • drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP
  • przesyłając na adres – ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Ponadto mieszkańcy Zalasewa, Gortatowa, Rabowic, Kruszewni, Jasina, Paczkowa, Puszczykowa-Zaborze, Sarbinowa, Sokolników, Kobylnicy, Karłowic, Wierzenicy, Wierzonki, Bogucina i Łowęcina mogą złożyć deklaracje w październiku w wyznaczonych miejscach. Szczegółowe informacje gdzie i kiedy znajdują się na grafice przygotowanej przez UMiG, zamieszczonej na dole tekstu.

Stawki opłaty nie ulegają zmianie i wynoszą w przypadku nieruchomości zamieszkanych (opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

  • nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych – 28 zł od osoby
  • nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych – 25 zł od osoby

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie:

  • nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych – 125,00 zł
  • nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych – 140,00 zł

Więcej informacji w sprawie gospodarki odpadami można uzyskać w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami w Swarzędz przy ul. Piaski 2 (tel. 61 65 12 301, e-mail: wogo@swarzedz.pl) w poniedziałek: 8.30-15.30, wtorek-piątek: 8.00-15.00.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Nowe deklaracje za odpady komunalne
Nowe deklaracje za odpady komunalne – kto musi złożyć i jak to zrobić? Grafika: UMiG.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *