Miejskie przedszkola i żłobek gotowe do pracy od 18 maja

Swarzędzkie przedszkola oraz żłobek, których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz, od poniedziałku 18 maja będą gotowe do pracy. 

Urząd Miasta i Gminy informował o staraniach, by przygotować miejskie przedszkola i żłobek do podjęcia opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Swarzędza. Konieczne było dostosowanie placówek oraz organizacji pracy pracy tak, by spełnić rygorystyczne wymogi sanitarne.

Do tej pory jednostki te prowadziły sondę wśród rodziców, czy chcą posłać swoje pociechy ponownie do przedszkoli i do żłobka. Grupy mają być znacznie ograniczone liczebnościowo. Stąd wymagane było wskazanie między innymi zawodu rodzica, ponieważ pierwszeństwo mają dzieci, których prawni opiekunowie wykonują zawody z grupy preferowanych (między innymi służba zdrowia i handel). Urząd będzie się zwracał do rodziców o potwierdzenie deklaracji.

Jednak, jak wskazuje burmistrz Marian Szkudlarek, zaledwie kilka procent rodziców wyraziło chęć posłania dzieci ponownie do przedszkoli i do żłobka.

Ustalono też zasady funkcjonowania miejskich przedszkoli:
  1. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji oraz osób zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
  2. Do przedszkola można przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury);
  3. Do przedszkola dziecko przyprowadzić i odebrać może wyłącznie rodzic/opiekun prawny, składając codziennie oświadczenie o stanie zdrowia dziecka;
  4. Dziecku mierzona jest trzykrotnie temperatura; przy przyjęciu, podczas dnia oraz przy odbiorze dziecka z przedszkola;
  5. Dziecko nie może przynosić do przedszkola rzeczy osobistych, w tym zabawek (pluszaków, małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek itp.);
  6. Dziecko jest odbierane przez pracownika przedszkola w wejściu – zabronione jest wejście na teren placówki jakichkolwiek osób postronnych – poza pracownikami i dziećmi;
  7. Ograniczona będzie liczba dzieci w przedszkolach – w danej grupie będzie od 6 – 12 dzieci, co wynika z przelicznika powierzchni na dziecko w zaleceniach GIS;
  8. Usunięte zostaną wszystkie zabawki, których nie można poddać dezynfekcji (w szczególności pluszaki, lalki, wszelkie tzw. „miękkie zabawki”);
  9. Dzieci, zgodnie z zaleceniami GIS, nie będą wychodzić na spacery poza teren placówki;
  10. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy). Jako rodzic/opiekun prawny zobowiązuję się odebrać dziecko z placówki najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonu z placówki. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się rodzic/opiekun prawny zgadza się, żeby dyrektor placówki zawiadomił właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

Urząd udostępnił te zasady w pliku do pobrania – link TUTAJ.

Przedszkola i żłobek będą gotowe do pracy. Natomiast we wtorek (12.05.) stwierdzono 9 przypadek zarażenia koronawirusem w Swarzędz. Wiele instytucji jednak wznawia działalność w związku z łagodzeniem ograniczeń przez rząd. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *