O „Nowym Jedwabnym Szlaku” w CAS

W poniedziałek 10 września br. zaproszono swarzędzkich seniorów do Centrum Aktywności Seniora na otwarty wykład prof. UAM w Poznaniu Radosława Fiedlera  Nowy Jedwabny Szlak – szanse i wyzwania poświęcony Chinom. Po krótkim wprowadzeniu prelegent skoncentrował się na współczesnych problemach tego wielkiego kraju. Przywołał chińskiego przywódcę Chin Xi Jinpinga, który w 2013 r. ogłosił (inicjatywę), koncepcję określoną później jako Nowy Jedwabny Szlak (w przeszłości istniał Jedwabny Szlak). Ta inicjatywa proponuje połączenia drogą lądową między Chinami a pozostałymi krajami oraz rozbudowanie transportu morskiego (porty, infrastruktura). Działaniami tymi – stwierdził prelegent „Chiny weszły w nową epokę, w epokę globalizacji.” Ta inicjatywa Pas i Szlak zrzesza 65 krajów, w których mieszka 60 % ludności, łączy różne elementy (ekonomiczne, finansowe, polityczno, dyplomatyczne). W 2014 r., dla zapewnienia inicjatywie finansowanie, powołano Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, zrzeszający obecnie 70 państw, w tym także Polskę.
Chiny – podkreślił profesor Fiedler – to druga potęga światowa, wyraźnie dążąca do dominacji, to ona będzie wyznaczać nowe trendy w gospodarce, nauce, kulturze, a także w polityce. Jej rozwój będzie wpływać na inne kraje, a Europa do współpracy z tą potęgą winna się jednoczyć i nie pozwolić rozbić solidarności europejskiej.
Prelegent mówił też o poprawiającym się poziomie życia Chińczyków, o ich mentalności, postawie wobec polityki państwa, pracy, nastawieniu na zysk, o nieliczeniu się z jednostką, która nie ma żadnego znaczenia – bo najważniejsza jest zbiorowość. Usłyszeliśmy jak ważna jest w Chinach budowa relacji międzyludzkich, trwająca nieraz latami, dowiedzieliśmy się, że Chińczycy są bardzo cierpliwi, że przytakiwanie wcale nie oznacza zgody, że w kraju tym istnieje tylko 438 nazwisk.
Wykład był bardzo interesujący, zgromadził wiele osób zainteresowanych tematem, poszerzył naszą skromną wiedzę o tym ogromnym kraju.

Danuta Wereszczyńska-Choryńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *