Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego: rozpoczął się nabór

Rozpoczął się nabór wniosków Radnych, którzy stworzą Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Wnioski można składać do 28 lutego 2023 roku. Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego może zostać mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie województwa wielkopolskiego. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W skład Młodzieżowego Sejmiku wchodzi 39 radnych reprezentujących 6 okręgów wyborczych, którzy są klasyfikowani do danego okręgu wg kryterium miejsca zamieszkania. Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 3 lata. Do zadań Młodzieżowego Sejmiku należy opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych Województwa Wielkopolskiego na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji działań strategicznych Województwa Wielkopolskiego na rzecz młodzieży, podejmowanie innych działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez Sejmik Województwa.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy dla kandydata na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (załącznik nr 2 do Statutu dostępny TUTAJ),
  • rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany,
  • samodzielnie napisana praca na temat Wielkopolska moich marzeń – Moja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego (do 4 000 znaków),
  • zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego),
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

Formularz zgłoszeniowy, zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu oraz informacja i zgoda na przetwarzania danych osobowych znajdują się TUTAJ.

Dokumenty można przesłać na adres Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Kancelaria Sejmiku (al. Niepodległości 34 61-714 Poznań) z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego: rozpoczął się nabór. European Parliament from EU, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *