Kto wywiezie śmieci w Swarzędzu?

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej podjął decyzję o rozstrzygnięci przetargu na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, Wyłoniono wykonawcę w ośmiu z piętnastu sektorów.

W sektorze XII obejmującym Swarzędz oraz w sektorach Poznań – Grunwald – 1 , Buk – 8, Oborniki – IX, Pobiedziska – XIII, Kleszczewo – XIV, Kostrzyn – XV Zarząd ZM GOAP unieważnił przetarg i postanowił przeprowadzić go ponownie.

W uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu przetargu czytamy:

„Po skrupulatnej analizie uzyskanych odpowiedzi i przedstawieniu przez komisję rekomendacji Zarządowi ZM GOAP, ten podejmując decyzję, kierował się przede wszystkim odpowiedzialnością i dbałością o jakość usługi odbioru odpadów komunalnych. Rażąco niskie oferty Zarząd odrzucił, realnie oceniając możliwości ich realizacji. Ta ocena bazuje na doświadczeniach z poprzednich przetargów i późniejszej jakości realizacji usług odbioru odpadów oraz na tym, jak przygotowane merytorycznie były same oferty firm, które odrzucono. Tak było w przypadku oferty firmy Komunalnik. Oferta ta złożona była w sposób prawidłowy, jednak we wszystkich piętnastu sektorach została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę. Decyzja ta była podjęta po uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień,’ o które wystąpiła komisja przetargowa. Jej pełne umotywowanie, ze wskazaniem wątpliwości jakie miała komisja, nie jest teraz możliwe ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, jaką zastrzegła sobie firma Komunalnik. Zarząd ZM GOAP jest gotów podzielić się tymi informacjami z mediami, po uchyleniu klauzuli tajemnicy przedsiębiorstwa przez firmę Komunalnik. Oferty firmy ATF komisja przetargowa mogla rozpatrywać tylko w przypadku czterech sektorów, bo tylko na tyle firma, jako zabezpieczenie złożyła gwarancje bankowe. Dwie z ofert ATF uznane zostały za rażąco niskie i z tego powodu odrzucone, dwie zaś znacznie przewyższały kwotę oszacowania i dlatego nie zostały wybrane”.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *