Więcej zapłacimy za wywóz śmieci!

Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP przyjęło uchwałę w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Więcej zapłacą lokatorzy, którzy do tej pory nie segregowali śmieci. Za taką decyzją było 14 członków ZZM GOAP, 2 wstrzymało się od głosu.

Zmiany obejmują także zróżnicowanie opłat w zależności od rodzaju zabudowy, co stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od długiego czasu przez mieszkańców terenu Związku. Dodatkowo zaproponowano wyższe niż dotychczas obciążenie tych mieszkańców, którzy nie realizują obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów. Wyeliminowana została także degresja, polegająca na zastosowaniu obniżonej stawki opłaty w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, z uwagi na fakt, że system ten okazał się nieefektywny.

Dla zabudowy wielolokalowej (budynki o liczbie wydzielonych lokali mieszkalnych powyżej 4) przyjęto stawkę 14 złotych miesięcznie od osoby. W budynkach jednorodzinnych
i do 4 wydzielonych lokali stawka wyniesie 16 złotych. W obu przypadkach stawka dla osób gromadzących odpady w sposób nieselektywny wyniesie 30 złotych miesięcznie
od osoby (dotychczas wynosiła 20 złotych).

Według GOAP-u konieczność zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z kilku przyczyn. Najważniejszą z nich jest stale rosnąca ilość odbieranych i poddawanych
zagospodarowaniu odpadów oraz m.in. wprowadzenie konieczności oddzielnego odbierania odpadów biodegradowalnych, co pociąga za sobą wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania.

W dalszej kolejności wskazać należy konieczność intensyfikacji działań w zakresie selektywnej zbiórki, w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu, wynikających z przepisów prawa. Planowane jest także zwiększenie o połowę liczby punktów selektywnego gromadzenia odpadów (tzw. PSZOK-ów), ze względu na lawinowy wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj usługi.

Co Państwo sądzicie o tej decyzji GOAP-u?

 


One thought on “Więcej zapłacimy za wywóz śmieci!

  • 30 stycznia 2019 at 11:29
    Permalink

    Rosną także koszty firm zajmujących się wywozem gruzu i odpadów budowlanych. Firmom, taka jak moja: https://zamowmariana.pl/ także trudno jest utrzymać ceny na poziomie z zeszłego roku, a wiadomo, że o klienta walczy się głównie ceną.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *