PSZOK w Rabowicach wznawia działalność od 15 lutego

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rabowicach, który obsługuje między innymi gminę Swarzędz, od 15 lutego wznawia działalność. 

Od poniedziałku 15 lutego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rabowicach przy ulicy Świerkowej 17 wznawia działalność. Punkt obsługuje gminy Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo.

PSZOK w Rabowicach będzie czynny w następujących godzinach:

– poniedziałek – czwartek od 8:00 do 17:00
piątek od 11:00 do 20:00
sobota od 8:00 do 14:00
Co można oddać do PSZOK? Poniżej zamieszczamy listę odpadów, które punkt przyjmuje w ramach opłaty odprowadzanej do GOAP.
Do PSZOK można oddać następujące odpady:
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje opadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna

PSZOK natomiast nie przyjmuje:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzętu budowlanego
 • zmieszanych odpadów budowlanych
 • urządzeń przemysłowych
 • odpadów poprodukcyjnych
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butli gazowych
 • papy
 • okien plastikowych
 • gaśnic
 • waty szklanej

Do PSZOK odpady mogą oddać również właściciele działek lub nieruchomości niezamieszkałych – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie GOAP.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ

PSZOK w Rabowicach wznawia działalność
PSZOK w Poznaniu, fot. GOAP

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *