Jak uzyskać dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”

Pod koniec stycznia zamieściliśmy informację o wznowieniu naboru wniosków w programie „Czyste powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. wznowiony został nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

link do strony z ogłoszeniem: www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-wznowieniu-naboru/

Osoby zainteresowanie programem odyłamy do strony internetowej:

www.kampaniaczystepowietrze.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z filmem:

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *