Wstrzymano nabór wniosków do programu „Czyste powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał nabór do programu Czyste Powietrze. Jak zapewnia, sytuacja ma „charakter przejściowy”. Nie wskazuje jednak jednoznacznie, kiedy nabór zostanie ponownie uruchomiony.

W lakonicznej informacji, opublikowanej na swojej stronie internetowej NFOŚiGW podaje, że od 1 stycznia 2019 r. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej tymczasowo wstrzymują nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Informacja ze strony WFOŚiGW w Poznaniu:

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

– Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych – zapewnia w swoim oświadczeniu NFOŚiGW. Zapowiada, że wojewódzkie fundusze wznowią nabór wniosków niezwłocznie po przeprowadzeniu „niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym”.

Ile czasu te działania zajmą? Nie wiadomo, a przynajmniej NFOŚiGW tej informacji nie podaje (nie wspomina też o tym resort środowiska).

Jak można przeczytać w oświadczeniu NFOŚiGW zmiany te wynikają z wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Potwierdziło się zatem to, o czym kilka tygodni temu pisał „Fakt” – dotacje na inwestycje w ramach programu Czyste Powietrze stanowią w myśl aktualnie obowiązujących przepisów dodatkowy dochód i jako takie podlegają opodatkowaniu. Dla potencjalnych beneficjentów Programu takie wsparcie jawi się więc jako niespecjalnie atrakcyjne. Pod koniec listopada 2018 r. minister środowiska, Henryk Kowalczyk zapowiadał, że od 1 stycznia 2019 r. dotacje z programu „Czyste Powietrze” będą już zwolnione z obowiązku podatkowego.

Przypomnijmy, że nabór do programu Czyste Powietrze ruszył 19 września. Rozpisany na dekadę (do 2029 r.) program miał umożliwić uzyskanie dofinansowania na termomodernizację budynków oraz wymiany przestarzałych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Budżet programu wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł przeznaczono na dotacje, natomiast 39,7 mld zł na pożyczki zwrotne (będą one mogły być spłacane przez maksimum 15 lat).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *