Barbara Czachura – przewodnicząca Rady Miejskiej

Łączy nas wspólna wola działania dla dobra mieszkańców – mówi Barbara Czachura – przewodnicząca Rady Miejskiej
Gratulujemy Pani doskonałego, a raczej rekordowego wyniku w wyborach do Rady Miejskiej. Oznacza on, że cieszy się Pani wyjątkowym uznaniem i autorytetem wśród mieszkańców. Proszę jednak o przypomnienie kilku informacji o sobie, gdyż nie wszyscy wiedzą o różnych formach Pani aktywności.

Moją aktywność w pracach Rady Miejskiej rozpoczęłam w 2002 roku obejmując funkcję Przewodniczącej Komisji Rolnictwa. Bardzo miło wspominam tamten okres ze względu na wiele udanych inicjatyw komisji przeprowadzonych wspólnie z sołtysami na terenie całej gminy. Wyróżniłabym w tym miejscu zorganizowanie konkursu „Na najładniejszy skwer, ogródek”, a w kategorii sportowej „Turnieje drużyn niezrzeszonych” . W latach 2006 – 2014 pełniłam
funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, a od 2014 roku i obecnie przewodniczącej. W czasie pełnienia obowiązków radnej byłam uczestnikiem procesu powstawania wiele znaczących dla mieszkańców inwestycji, np. budowy szkół, wiaduktu, węzłów przesiadkowych oraz rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających poruszanie się po gminie. Równie dużą satysfakcję odczuwam z powodu uchwalenia przez Radę Miejską funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów. Przegłosowanie tych uchwał umożliwiło naszym mieszkańcom współdecydowanie o środkach budżetowych oraz wywarło duży wpływ na budowanie postaw obywatelskich. W ramach budżetu obywatelskiego zostało zgłoszonych dużo cennych pomysłów i nawet jeśli nie uzyskały w głosowaniu odpowiedniej liczby głosów, to z pewnością zasługują na rozważenie przy dalszych pracach rady. Fundusz sołecki funkcjonuje od 2009 r. ciesząc się sporym zaangażowaniem lokalnych społeczności.

Jakie zadania stawia Pani przed sobą w tej kadencji Rady Miejskiej?
Moim zadaniem jako przewodniczącej jest tak zorganizować pracę Rady, aby radni mogli sprawnie wykonywać swe obowiązki. Obecna kadencja różni się od poprzednich nie tylko 5 letnim okresem trwania. Ustawodawca nałożył na samorząd obowiązki związane z utworzeniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z przeprowadzeniem jawnych głosowań, transmisją obrad rady. Wiem, że tym zadaniom sprostamy, ale jeszcze jakie będą postawione przed nami wyzwania czas pokaże.
Dla mnie jako radnej ważne jest, aby były kontynuowane inwestycje w ramach prac Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, ponieważ są to działania na rzecz ochrony środowiska i umożliwiają dalszy postęp przy budowie układu komunikacyjnego. Kwestie układu komunikacyjnego to niezwykle ważna budowa tuneli pod liniami kolejowymi w ul. Tabaki, w Paczkowie i Kobylnicy. Wybudowanie ich będzie ogromnym wyzwaniem dla władz, mamy świadomość z jaką niecierpliwością mieszkańcy ich oczekują. Ponadto nie zapomnimy o swarzędzkiej oświacie, na którą rezerwowana jest znaczna część środków budżetowych. Budowa sali gimnastycznej przy SP 2, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce to kontynuowanie zadań jeszcze z poprzedniej kadencji.

Jakie, według Pani, będą najważniejsze zadania inwestycyjne tej kadencji?
Wspomniane tunele, ale poza nimi na uwagę zasługiwać będą działania samorządu w zakresie ograniczenia emisji pyłów. W walce ze smogiem powinny pomóc wszelkie dofinansowania. Widzę tu ogromną rolę naszego samorządu przy rozpropagowaniu działań samorządów wyższego szczebla i włączenie się do programu walki ze smogiem rezerwując środki w naszym budżecie.

Jak ocenia Pani możliwości współpracy i uzyskania konsensusu w sprawach najważniejszych dla gminy z radnymi należącymi do różnych klubów radnych i reprezentującymi różne opcje i posiadającymi różne poglądy?
W tej sprawie cechuje mnie duży optymizm. Jestem przekonana, że mimo iż radni reprezentują różne środowiska o różnych poglądach, to łączy nas wspólna wola działania dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy. Mając na względzie interes mieszkańców z pewnością radni znajdą wypracowane wspólnie rozwiązania dla postawionych przed nimi zadań. Wiem też, że oczekiwania wobec władz miasta są duże, dlatego uważam że przed nami pełna wyzwań i pracowita kadencja.

Rozmawiał Piotr Choryński

„Informator Swarzędzki” 2018 nr 12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *