Zaczęły się wypłaty w programie „Rodzina 500+”

Od 18 kwietnia 2016 r. wnioski o świadczenia z Programu „Rodzina 500 plus” można składać w pomieszczeniach UMiG przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu w następujących godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:30 do 15:30. Klienci są tu obsługiwani przez system kolejkowy z wykorzystaniem biletów numerycznych. Jak informują dyżurujący tu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, interesanci obsługiwani są na bieżąco, nie ma tłoku i kolejek.

Polecamy także wygodną, elektroniczną drogę składania wniosków.

Komplet niezbędnych informacji na temat Programu „Rodzina 500 plus” znajdą Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej Swarzędzu: www.opsswarzedz.pl


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu uruchomił pierwsze środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 plus” –poinformowała podczas konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Dziś rano wszystkim 226. wielkopolskim gminom przekazano pieniądze na wypłaty w łącznej kwocie 168 484 626,12 zł. Miasto Poznań na realizację świadczeń otrzymało 10 200 000 zł.

Jest to pierwsza transza środków, jakie wypłacono gminom w ramach Programu. W sumie dla Wielkopolski przeznaczonych zostanie 1 600 mln zł. Kolejne pieniądze sukcesywnie będą przekazywane do samorządów zgodnie z zapotrzebowaniem.

Przekazane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego środki pozwolą na wypłatę pierwszych świadczeń. Jeszcze dziś uruchomimy pierwsze 200 przelewów – mówił podczas spotkania z dziennikarzami zastępca prezydenta miasta Poznania Jędrzej Solarski.

Samorządy wydały już pierwsze decyzje administracyjne w tej sprawie (4 417 decyzji).
Od 1 kwietnia – od daty uruchomienia programu – do wczoraj (12 kwietna) w Wielkopolsce złożono 137 000 wniosków o przyznanie świadczenia, z czego 34 000 w formie elektronicznej.

Zgodnie z założeniami Programu „Rodzina 500 plus”, jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożony zostanie w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie), to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu Programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do Programu można dołączyć w dowolnym momencie.


500_plusPoczta Polska: 250 tys. wniosków w Programie Rodzina 500 plus dostępnych w placówkach

Rodziny składające wniosek o wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą to zrobić w placówkach Poczty Polskiej. Spółka udostępniła 250 tys. wydrukowanych wniosków. To propozycja zwłaszcza dla rodzin z mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony. Jednocześnie Poczta Polska poprzez Bank Pocztowy oferuje obsługę wniosków online.
Poczta Polska jest partnerem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi programu świadczeń Rodzina 500 plus. Dla tych rodzin, które wolą wypełnić papierowe wnioski i bez wizyty w gminnych ośrodkach je wysłać, Poczta Polska przygotowała w swoich placówkach wydrukowane formularze.
Wygodą dla klientów, oprócz przelewów na konta w Banku Pocztowym, jest także możliwość otrzymania świadczeń przekazem pocztowym do domu i bezpośrednio w placówce. Z wypłaty świadczenia przekazem pocztowym mogą korzystać także gminne ośrodki pomocy społecznej.
Poczta Polska w ramach współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaoferowała punkty informacyjne w placówkach pocztowych. Spółka przygotowała dla klientów specjalną stronę pocztapolskarodzina.pl (http://www.pocztapolskarodzina.pl/) na której znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o programie i dedykowanych dla niego produktach Grupy Poczty Polskiej. Osoby niesłyszące mogą uzyskać na stronie www Poczty pomoc w wypełnieniu wniosku o przystąpieniu do Programu dzięki funkcji video czat. Poczta Polska uruchomiła również Infolinię – 436 500 500 – dedykowaną programowi Rodzina 500 Plus.