XXI Wielkopolski Rajd „Poznajemy Parki Krajobrazowe

XXI Wielkopolski Rajd „Poznajemy Parki Krajobrazowe –

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZA ZIELONKA”

Zielonka, 22 kwiecień 2018r.

REGULAMIN

Organizatorzy Rajdu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Środowiskowy Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.
Koło Osiedlowe PTTK „Łaziki” Swarzędz.

Instytucje wspierające; współpracujące i współorganizujące:
Miasto Poznań.
Gmina Swarzędz.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu.
Szkolne Koło PTTK „W zasięgu ręki” przy SOSWDN w Owińskach.
Koło P


TTK im. Czesława Ptaka w Poznaniu.

Komandor Rajdu:
Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu:
Z-ca Komandora – Paweł Kubiak
Sekretariat – Maria Pelińska; Paweł Staszak
Skarbnik – Hanna Dominiak
Weryfikacja OTP – Henryk Peliński; Janusz Przybył

Trasy Rajdu:
1. Trasa I – trasa autokarowo-piesza. Przejazd autokarami organizatora do Zielonki. Start: godz. 8.30 Kostrzyn (przystanek autobusowy ul. Poznańska w kierunku Poznania). Godz. 9.00 z Swarzędza (Os. Kościuszkowców-pętla autobusowa). Godz.9.30 z Poznania – Komandoria (parking za Kościołem św. Jana Jerozolimskiego). Przejazd do miejscowości Zielonka. Około godz. 10.30 Zielonka parking turystyczny wyjście na trasę pieszą – przejście pieszo około 4 kilometrów wokół miejscowości Zielonka przez Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Kierownictwo trasy: Romuald Szukała; Władysław Bezler; Halina Bukowska.

2. Trasa II – trasa autokarowo-piesza. Start godz. 9.00 Poznań (Zespół Szkół Salezjańskich, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29) – godz. 9.30 Poznań- Komandoria (dalej z trasą I).

3. Trasa III – piesza. Start: godz. 8.30 Owińska (przy Kościele) – trasami turystycznymi przez Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka). Około 13 kilometrów. Kierownictwo trasy Ewa Świderska.

4. Trasa IV – dowolna. Każdy według własnego opracowania. Uczestnicy z tej trasy winni zgłosić się na mecie rajdu najpóźniej  do godz. 12.00.

Meta Rajdu:

Meta będzie na terenie parkingu turystycznego w Zielonce.

Meta czynna w godz. od 11:00 do 14:30

Uwaga!!! Trasy rowerowe: uczestnicy opracowują indywidualnie lub w grupach i docierają na metę bez kierowników tras.

Trasa autokarowo – piesza: powrót autokaru do Poznania około godziny 15,30.

TRASY SĄ PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


Zgłoszenia udziału:

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe będą przyjmowane w Oddziale Środowiskowym PTTK Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu na Ratajach,                     Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 (budynek Zespołu Szkół Salezjańskich)

w dniu 17.04.18r (wtorek) w godz. od 16:30 do 18:00;

a także pocztą elektroniczną do 19 kwietnia 2018 r                                                           e-mail: eugeniuszjacek.1@wp.pl  do godz. 18.00

Odpłatność uczestnika:

Odpłatność wynosi: dla uczestników trasy I oraz II – 12 zł od osoby;                             dla uczestników pozostałych tras 7 zł od osoby. Jeden opiekun drużyny szkolnej na zaczynającą się każdą 10 uczniów bierze udział bezpłatnie.

Wpisowe można wpłacić w siedzibie Oddziału lub na starcie tras oraz na mecie rajdu.

W ramach opłaty każdy uczestnik otrzymuje:

– bezpłatny wstęp do Arboretum w Zielonce.

–  znaczek rajdowy

–  ciepły posiłek na mecie

–  punkty OTP i KOT

– nagrody w konkursie wiedzy o Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka

– puchary dla najliczniejszych drużyn zgłoszonych w terminie

Ubezpieczenie:

Wszyscy członkowie PTTK z opłaconą składką za 2018 rok są ubezpieczeni; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie.  Uczestnicy tras rowerowych muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, posiadać kaski. Wszyscy uczestnicy wykonują polecenia kierowników tras oraz kierownictwa rajdu. Każda drużyna musi posiadać apteczkę.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *