Nowe oblicze Wierzenicy

Końca dobiegają roboty służące rewitalizacji centrum Wierzenicy w gminie Swarzędz – przebudowa i nowe zagospodarowanie terenu przed zabytkowym, drewnianym kościołem św. Mikołaja. Zmianie uległ tu układ komunikacyjny – powstały nowe parkingi, zatoki autobusowe, chodniki oraz porządne oświetlenie wraz z iluminacją kościoła. Cały teren otrzymał odwodnienie (nowa kanalizacja deszczowa), posadzona została zieleń, zlikwidowane zostały też szpecące go słupy energetyczne i stary transformator.

Wykonawcą jest IVESTON Sp. z o.o. z Obornik, a koszt inwestycji finansowanej z budżetu Swarzędza to prawie 2,2 mln zł.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *