UOKiK nałożył karę na PUK ZYS w związku ze zmową przetargową

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę niemal 0,5 mln zł na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys (PUK ZYS) w związku z uczestnictwem w zmowie przetargowej.

O sprawie można przeczytać miedzy innymi w serwisie internetowym Radia Wielkopolska. Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 7 mln zł kar na przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów za zmowę przetargową na rynku odpadów. Pośród ukaranych firm jest między innymi PUK ZYS, która przez lata zajmowała się odbiorem odpadów w gminie Swarzędz.

Pozostałymi ukaranymi firmami są: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS. Konsorcjum złożone z tych przedsiębiorstw uczestniczyło w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2018-2022 organizowanych przez ZM GOAP. W znacznej części przypadków wygrywało właśnie to konsorcjum, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, który był przez nie obsługiwany w poprzednich latach.

Tomasz Chróstny, przezes UOKiK, tak tłumaczy sprawę: – Postępowanie antymonopolowe wykazało, że konsorcjum było zmową przetargową w celu uniknięcia rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. O to samo zlecenie mogły ubiegać się oddzielnie lub zawiązując współpracę z mniejszą liczbą partnerów. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa. Straty ponoszą instytucje zamawiające i budżet państwa, a wzrost cen może być odczuwalny przez nas wszystkich jako konsumentów. 

Decyzja nie jest prawomocna, a ukaranym firmom przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwyższa z kar została nałożona dla Remondis Sanitech Poznań (4,5 mln zł).

Do sprawy, na łamach portalu InfoKostrzyn.pl, odniosło się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys:

Oświadczamy, iż nie zgadzamy się z treścią Decyzji podjętej przez Prezesa UOKiK. Zawiązanie konsorcjum w przedmiotowym składzie wynikało z wysokich wymagań dotyczących pełnienia usług określonym warunkami zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przedłożonych przez Z.M. „GOAP”. Samodzielny udział w postępowaniu przetargowym któregokolwiek z podmiotów nie pozwoliłby sprostać przedłożonym wymaganiom. Co więcej, zawiązanie konsorcjum pozwoliło na zaoferowanie najwyższej jakości usług przy cenach, które w skali kraju można uznać za jedne z najbardziej korzystnych dla mieszkańców.
Jednocześnie z całą stanowczością podkreślamy, że zawiązanie konsorcjum jest działaniem przewidzianym i dopuszczonym w przepisach prawa – zarówno art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (obowiązującej w chwili zawarcia umowy konsorcjum), jak i art. 58 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – wprost taką możliwość dopuszczają.
Firma złoży w tej sprawie odwołanie od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej aktualności ze Swarzędza i okolic znajdziecie TUTAJ.

UOKiK nałożył karę na PUK ZYS
UOKiK nałożył karę na PUK ZYS w związku ze zmową przetargową

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *