Tarcza antykryzysowa? Swarzędz znów był szybszy!

Koronawirus i Swarzędz: na poziomie krajowym trwają prace nad wprowadzeniem udogodnień dla przedsiębiorców o nazwie tarcza antykryzysowa. W Swarzędzu takie rozwiązania już funkcjonują.

Wobec zagrożenia, jakim jest koronawirus i dramatycznej społecznie i gospodarczo sytuacji epidemiologicznej rząd chce wprowadzić szereg udogodnień dla przedsiębiorców. To właśnie firmy mogą paść ofiarami koronawirusa, a co za tym pójdzie, może to skutkować ogromnymi trudnościami dla pracowników. Już teraz powstają różne prognozy gospodarcze. Niektóre z nich mówią nawet o tym, że pierwszy raz od 30 lat gospodarka w naszym kraju wpadnie w recesję (zobacz np. tutaj).

Tymczasem przedsiębiorcom na ratunek przychodzi UMiG. Proponuje działania, oczywiście w miarę narzędzi, jakimi dysponuje. Bardzo prawdopodobne, że po zmianach na szczeblu krajowym i po wprowadzeniu tarczy antykryzysowej, zakres możliwości wsparcia, również na poziomie lokalnym będzie większy.

Na tę chwilę Urząd proponuje odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności podatkowych Gminy Swarzędz:

→ odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty

→ odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

By móc skorzystać z tych rozwiązań, należy pobrać i przygotować określone dokumenty. Następnie należy je przekazać drogą elektroniczną do UMiG (ePUAP lub drogą mailową – umig@swarzedz.pl).

Oto formularze wniosków do pobrania:

→ dotyczący osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

→ dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Dodatkowo przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty umożliwiające udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis tj.:

→ oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis w okresie trzech ostatnich lat

→ formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

→ sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y)

Co więcej, burmistrz zaznacza, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki zobowiązanie podatkowe zostało odroczone lub rozłożone na raty, zakłada możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości.

Więcej szczegółów można znaleźć w informacji na stronach UMiG, a także u pracowników Wydziału Pomocy Publicznej i Windykacji drogą telefoniczną 61 6510101 lub mailową windykacja@swarzedz.pl.

O dotychczasowych zmaganiach Swarzędza z zagrożeniem, jakim jest koronawirus przeczytasz tutaj.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

2 thoughts on “Tarcza antykryzysowa? Swarzędz znów był szybszy!

 • 31 marca 2020 at 21:08
  Permalink

  Place zabaw, siłownia na powietrzu i boiska też już zamknięte na cztery spusty.

  Reply
 • 31 marca 2020 at 19:33
  Permalink

  W zamknięciu ryneczku z warzywami przy swarzędzkim bazarze też był szybszy, te w Poznaniu nadal działają. Mało tego, nawet w obowiązujących od jutra obostrzeniach wprowadzonych przez rząd, nie ma nic na temat ich zamknięcia, a mowa jest jedynie o warunkach, które trzeba na nich spełnić. No ale najprościej było zamknąć.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *