Swarzędzka oświata po reformie – rozmowa z wiceburmistrzem Tomaszem Zwolińskim

We wrześniu tego roku zaczyna wchodzić w życie modernizowany system kształcenia w kraju. Wejdzie w życie 8-klasowa szkoła podstawowa, przestaną funkcjonować gimnazja. Naszych czytelników, a sądzę, że wszystkich mieszkańców Swarzędza, interesuje jak te zmiany będą przebiegać na terenie gminy. Dlatego też proszę o odpowiedzi na kilka pytań.

Jak będzie wyglądać organizacja placówek oświatowych na terenie gminy we wrześniu tego roku?

Prace nad nową organizacja szkół rozpoczęliśmy jeszcze przed wejściem w życie przepisów wprowadzających reformę oświaty. Wspólnie z dyrektorami swarzędzkich szkół od początku listopada (kiedy znany był już projekt ustawy) pracowaliśmy nad nową koncepcją funkcjonowania szkół po
reformie, nad nowymi obwodami szkolnymi, nad rekrutacją przed nowym rokiem szkolnym (2017/2018). W wyniku tych prac po konsultacjach w szkołach z nauczycielami i rodzicami Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej w Swarzędzu propozycję funkcjonowania szkół po 1 września 2017
roku, która została ostatecznie przyjęta Uchwałą nr XXIII/331/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1808 z dn.3.03.2017r.)
Od nowego roku szkolnego na terenie miasta i Gminy Swarzędz funkcjonować będzie 10 szkół podstawowych. Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Trzy gimnazja (Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum w Zalasewie) od 1 września 2017 roku przekształcone zostaną w ośmioletnie szkoły podstawowe. Zespół Szkół w Paczkowie stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Najtrudniejszą kwestią było zapewnienie pełnej struktury szkół po 1 września 2019 roku – po całkowitym wygaśnięciu gimnazjów. Zgodnie z przepisami ustawy będziemy przenosić całe klasy (po III i po VI) do szkół „pogimnazjalnych”. Ten proces będzie trwał kolejne 3 lata, ostatnie klasy będą przenoszone przed 1 września 2019 roku.

Jakie prace należało wykonać w gimnazjach, aby przygotować je do przyjęcia najmłodszych uczniów ?.

Na najbliższej sesji będziemy przedstawiać propozycję zwiększenia środków dla szkół na przygotowanie placówek do nowego systemu. Będzie to kwota 600 tysięcy złotych podzielona na wszystkie placówki zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. W jednych (dzisiaj podstawowych) musimy zapewnić pracownie do nauk przyrodniczych (fizyka, chemia). W dzisiejszych gimnazjach musimy dostosować klasy na przyjęcie 7 i 10 – latków. Oczywiście nie jest to wszystko co musimy zrobić w szkołach, ale będziemy sukcesywnie doposażać szkoły w kolejnych latach.

Jakie w związku z tym gmina poniesie koszty? Czu zostaną one zrekompensowane przez władze oświatowe odpowiednią dotacją? Czy szkoły otrzymają środki finansowe na uzupełnienie pomocy naukowych, których do tej pory nie posiadały?

Jak wspominałem na najbliższej sesji zawnioskujemy o zwiększenie budżetów szkół łącznie o 600 tysięcy. Jednakże szkoły będą we własnych zakresie przeznaczać środki (w miarę możliwości) na dostosowanie placówek do nowego roku szkolnego.Na dzisiaj są tylko zapowiedzi dotyczące zwiększenia dotacji, natomiast śledzimy na bieżąco możliwości pozyskania dodatkowych środków

Wiele samorządów informuje, że pracę w wyniku reformy straci znaczna grupa nauczycieli, z drugiej strony ministerstwo zapewnia, że nikt nie straci pracy, a zatrudnienie nawet się zwiększy. Jak wygląda ten problem w naszych placówkach oświatowych?

Dzięki wysiłkowi naszych dyrektorów i bardzo dobrej współpracy udało się zapewnić pracę praktycznie wszystkim nauczycielom pracującym w naszych szkołach. Wynika to też po części ze zwiększającej się liczby uczniów w naszych szkołach.

Czy nasi nauczyciele są przygotowani do wdrażania nowej podstawy programowej, Jeśli tak, to kto zajmował się ich przeszkoleniem?

Myślę, że na 1 września będą przygotowani. Przez cały okres uczestniczyli w szkoleniach, odbywały się również szkoleniowe rady pedagogiczne.

Gmina dba o dobrą bazę materialną naszych placówek oświatowych. Teraz sztandarową gminną inwestycją oświatową jest modernizacja i rozbudowa szkoły w Kobylnicy. Proszę przybliżyć tę inwestycję naszym czytelnikom.

Inwestycja początkowo obejmowała rozbudowę dotychczasowej szkoły o nowy blok dydaktyczny, jednakże na początku tej kadencji Burmistrz podjął
decyzję o rozszerzeniu jej o budowę sali gimnastycznej. W nowym trzykondygnacyjnym skrzydle szkoły znajdą się nowoczesne, przestronne sale lekcyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia techniczne. Sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej ponad 1200 m2, towarzyszyć będzie zaplecze szatniowe (również do obsługi boisk zewnętrznych) oraz sala do ćwiczeń korekcyjnych. Całość rozbudowy to prawie 2 000 m2.
Już dzisiaj zapraszam uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w rozbudowanej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy.
Rozmawiał pch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *