Swarzędz na trzecim miejscu w Wielkopolsce! Gmina jest jednym z liderów

Gmina Swarzędz została sklasyfikowana na trzecim miejscu w Wielkopolsce w rankingu przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu. Na podium wśród liderów województwa znalazła się gmina Kleszczewo.

Wyniki I Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego zostały zaprezentowane jeszcze pod koniec stycznia br. Celem przygotowanego zestawienia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

Organizatorzy tak opisują opracowany ranking: miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Wyróżnienia zostały przyznane w czterech kategoriach, w zależności od typu gminy: a) liderzy województwa wielkopolskiego, b) liderzy gmin miejskich, c) liderzy gmin miejsko-wiejskich, i d) liderzy gmin wiejskich. Swarzędz znalazł się na podium w kategorii c) liderzy gmin miejsko wiejskich. Poniżej prezentujemy wszystkich liderów.

a) liderzy województwa wielkopolskiego

 1. Tarnowo Podgórne
 2. Suchy Las
 3. Kleszczewo

b) liderzy gmin miejskich

 1. Puszczykowo
 2. Czarnków
 3. Luboń

c) liderzy gmin miejsko-wiejskich

 1. Kórnik
 2. Kleczew
 3. Swarzędz

d) liderzy gmin wiejskich

 1. Tarnowo Podgórne
 2. Suchy Las
 3. Kleszczewo

A jakie wskaźniki decydowały o uzyskaniu określonego miejsca w rankingu? Wszystkie 16 prezentujemy poniżej.

 1. Średnioroczne dochody własne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia gmin w latach 2020–2022
 4. Wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2022 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w %
 8. Saldo migracji krajowych i zagranicznych na 1000 ludności w 2022 r.
 9. Wydatki gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących gmin w 2022 r.
 11. Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.
 12. Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
 15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych gminy w wydatkach bieżących gmin na administrację publiczną w 2022 r.

Więcej aktualności ze Swarzędza i okolic znajdziecie TUTAJ.

Swarzędz na trzecim miejscu w Wielkopolsce
Swarzędz na trzecim miejscu w Wielkopolsce! Gmina jest jednym z liderów. Dyplom odbiera zastępca skarbnika Szymon Pieniowski. Fot. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Swarzędz na trzecim miejscu w Wielkopolsce
Dyplom dla gminy Swarzędz. Fot. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *