Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i Nagrody Starosty

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu, podczas XIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu, wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański. Podczas sesji przedstawiona została również informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Na rok szkolny 2019/2020 stypendia Rady Powiatu w Poznaniu otrzymało  76 uczniów, natomiast Nagrody Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia wręczone zostały 25 uzdolnionym uczniom. O stypendium Rady Powiatu w Poznaniu ubiegać się mogli uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez powiat poznański. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium było uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki, równej co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego w kwocie 250 zł netto miesięcznie.

Uczniowie szkół swarzędzkich, którym przyznano stypendium Rady Powiatu w Poznaniu:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu: Weronika Żukowska, Natalia Borowik, Julia Sobucka, Maja Karkowska, Sandra Korcz, Marta Chęcińska, Weronika Purcel, Paweł Jóźwiak, Anna Bąk, Piotr Nowicki, Jarosław Nowak, Mateusz Sobczyński, Emilia Jankowska, Filip Pawiński, Julita Torchała, Mateusz Ratajczak, Martyna Kubiak, Maja Maćkowiak.

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu: Marta Stanisławska, Martyna Magdalena Jankowiak, Agata Marta Woszczyk, Maria Pindara, Marcel Tomasz Ratajski, Kacper Jungermann, Gabriela Magdalena Wojtkowiak, Natalia Weronika Pleszewa, Joanna Majdańska, Agnieszka Michałowska, Miłosz Jarosław Tresenberg.

Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można było otrzymać w jednej z poniższych kategorii:

– jako uczeń szkoły prowadzonej przez powiat poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymali laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.
– jako uczeń branżowej szkoły I stopnia, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez powiat poznański spełnił następujące kryteria: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych; uzyskał średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania; nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu: Róża Agnieszka Prokopowicz (osiągnięcia sportowe w karate tradycyjnym), Zofia Sabina Budzyńska (osiągnięcia sportowe w jeździectwie), Jan Mariusz Modzelewski (osiągnięcia sportowe w kolarstwie szosowym).

Ponadto uczniowie szkół branżowych I stopnia nagrodzeni zostali kwotą w wysokości 600 zł:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu: Alex Wesołowski, Daniel Rożek, Adam Wieczorek, Michał Koperski, Dawid Szczeciński, Piotr Jakubowski, Patryk Łuc, Szymon Przymus, Norbert Lewandowski.

Agnieszka Przybylska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *