Śmieci – od września nowe zasady: uwaga na żółtą kartkę!

Uwaga na żółtą kartkę – segregowanie śmieci będzie obowiązkowe: od 1 września zaczną obowiązywać nowe zasady segregowania odpadów na terenie działania Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP), które wymusiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Cena za odbiór odpadów segregowanych nie zmieni się. Natomiast nie będzie można płacić wyższej stawki i nie segregować śmieci. Od września selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.

GOAP wypracował dwie procedury, które będą stosowane w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w zakresie: naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych oraz niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Śmieci – uwaga na pomarańczową i żółtą kartkę!

Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych

Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych dotyczy sytuacji, gdy w pojemniku/worku znajdują się odpady niepodlegające odbiorowi. Wtedy odbiorca odpadów przykleja na pojemnik/worek pomarańczową naklejkę, która informuje o naruszeniu procedury prawidłowego gromadzenia odpadów komunalnych. Wiąże się to z koniecznością ich dosegregowania. Dopiero po prawidłowym posegregowaniu odpady te zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych.

Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych dotyczy braku stosowania selektywnej zbiórki odpadów i może stanowić podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wtedy odbiorca odpadów przykleja na taki pojemnik/worek żółtą naklejkę, która informuje o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeśli odpady zostaną dosegregowane, odbiorca opadów przykleja zieloną naklejkę i odpady zostają odebrane. Jeśli odpady nie zostaną dosegregowane, odbiorca przykleja na  pojemnik/worek czerwoną naklejkę, która informuje o zbiórce niezgodnej z prawem. Odpady odebrane są jako zmieszane. Brak dosegregowania i odebranie odpadów jako zmieszane stanowi podstawę do wszczęcia procedury podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Więcej informacji TUTAJ.

Szczegółowe informacje dot. zasad segregacji odpadów można znaleźć na stronie www.goap.org.pl.

Aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

śmieci uwaga na żółtą kartkę

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *