Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2019

W czasie sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 25 czerwca br. przedstawiony został „Program Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia2018.

Omawiając program przedstawiono zagadnienia takie jak realizacja działań w obszarze:

 • powietrze atmosferyczne
 • zasoby wód
 • gospodarka odpadami
 • hałas i promieniowanie elektromagnetyczne
 • przyroda
 • powierzchnia ziemi i surowce mineralne
 • poważne awarie
 • edukacja ekologiczna mieszkańców i zarządzanie środowiskiem

W prowadzonej dyskusji zwracano uwagę na konieczność weryfikowania deklaracji mieszkańców, zwłaszcza osiedli spółdzielczych, dotyczących liczby osób mieszkających w lokalu, gdyż często mieszkańcy deklarują, że mieszka jedna osoba, a w rzeczywistości mieszka w lokalu nawet kilka osób (Wanda Konys). Proszono również o przedstawienie informacji o stanie czystości wody w Jeziorze Swarzędzkim (Ryszard Dyzma) oraz informację czy odcięto dopływ wszystkich ścieków do jeziora. Pytano również o nielegalne wysypiska śmieci oraz czy udaje się odnaleźć sprawców zanieczyszczania gminy. Radny W. Kmieciak pytał o zasoby na terenie gminy. Pytanie związane było z apelem ZGK o racjonalne gospodarowanie wodą w sołectwach do których wodę z sieci wodociągowej dostarcza Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Do szczegółowych zagadnień związanych z realizacją „Programu ochrony środowiska” będziemy wracać w kolejnych numerach czasopisma. W tym numerze problematyce tej poświęcony jest felieton c cyklu „Ostatnia strona”.

W czasie sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019.
 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 • przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
 • w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych oddziałów klas trzecich oraz obecnych oddziałów klas szóstych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz, w kolejnym roku szkolnym 2019/2020.
 • wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych oddziałów klas trzecich oraz obecnych oddziałów klas szóstych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz,
 • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020.
 • nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zalasewo.
 • zmiany uchwały Nr XLI 1/398/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Zalasewo.
 • określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łowęcińskiej i Owocowej, na północ od ulicy Poznańskiej w Jasinie.
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Gnieźnieńskiej, na wschód od ulicy Zielonej w Bogucinie”.

Burmistrz Marian Szkudlarek poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo z Biura Wojewody w sprawie konieczności zmiany nazwy ul. Józefa Pieprzyka w związku z ustawą  dekomunizacyjną. Propozycję nowej nazwy gmina miała przedstawić do czwartku 27 czerwca! Burmistrz prosił  o przedłużenie terminu udzielania odpowiedzi do czasu posiedzenia Komisji ds Nazewnictwa na początku lipca.

Tak na marginesie wypada zgodzić się z radną Anną Tomicką, że pora abyśmy przestali zajmować się wydumanymi problemami związanymi ze zmianą nazw ulic, a zajęli się ważnymi sprawami dotyczącymi naszych mieszkańców. Tak na marginesie, każdy kto chociaż trochę zna historię powinien wiedzieć, że bezpośrednio po II wojnie każdy, kto był aktywny i chciał robić coś dobrego musiał być członkiem  PZPR. Józef Pieprzyk będąc członkiem partii ma olbrzymie zasługi dla rozwoju Wielkopolski i tego nikt mu nie odbierze.

3 thoughts on “Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2019

 • 25 czerwca 2019 at 18:16
  Permalink

  http://www.mojswarzedz.pl/miasto-i-gmina-w-1976-r
  Tylko moje pytanie brzmi czy ktoś się nie pomylił? Tu chodzi o historyka zapewne, nie kolejarza czy informatyka.
  Tym bardziej, że był cytowany na stronie miasta w zeszłym roku.

  Ewentualnie wojewoda próbuje podłożyć świnie w zemście za wyrok!

  Reply
  • 25 czerwca 2019 at 20:30
   Permalink

   Choć nie mam pewności, historyk zmarł w 97, a przy tworzeniu gimnazjum w 99tym jest w spisie ulica. Starszych, bądź adekwatnych, dokumentów w Internecie nie widzę.

   Acz po zaopiniowaniu historyka można by zmienić patrona, a nazwa by została.

   Reply
   • 26 czerwca 2019 at 08:38
    Permalink

    Dziękuję za uwagi. Uważam jednak, że nie powinniśmy dać się zwariować. Byłbym za zmianą nazw w ramach dekomunizacji, gdyby ulice miały nazwy zbrodniarzy komunistycznych, ale nie gdy noszą nazwy ludzi działających, aktywnych i mających nawet radykalnie lewicowe poglądy. Pytanie: Czy idąc tym tropem należy unieważnić wszystkie tytuły naukowe uzyskane w tym trudnym okresie, czy odebrać dyplomy ukończenia studiów.? Bez sensu! nie tędy droga Mamy określoną historię i tego nie zmienimy. Nie negujmy zasług takich ludzi jak Józef Pieprzyk.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *