Realizacja programu ” Rodzina 500+” w Swarzędzu

W związku z licznymi pytaniami skierowanym w ostatnich dniach do naszej redakcji w sprawie realizacji programy „Rodzina 500+” w Swarzędzu przekazujemy Państwu informacje uzyskane od burmistrza M. Szkudlarka i wiceburmistrza T. Zwolińskiego.

  1. Wszystkie decyzje dotyczące dotyczące przyznania świadczenia w ramach programu zostaną wydane w przewidzianym prawem terminie. Do dnia dzisiejszego wydano ponad 800  decyzji
  2. Pewna część wniosków zawierała błędy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się z tymi osobami i proszą o uzupełnienie bądź poprawienie wniosku.
  3. Część aplikacji służących do składnia wniosków ze stron banków zawierała  w początkowym okresie błędy. Dlatego też wnioski będą musiały być poprawione. Także w tym przypadku będą się kontaktować  z Państwem pracownicy OPS.
  4. W przypadku wszystkich wątpliwości i problemów proszę się bezpośrednio kontaktować z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 616512651; e-mail: 500plus@opsswarzedz.pl
  5. Szczegółowe informacje na temat programu są zamieszczone na stronie www.opsswarzedz.pl .