Program Priorytetowy Czyste Powietrze

W dniu  18 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wzięli w niej udział przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu: Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu, Aleksandra Durkowska – Z-ca Prezesa Zarządu, Robert Złotek – p. o kierownika Działu przygotowania przedsięwzięć, Koordynator Programu Czyste Powietrze oraz Maciej Lum – Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych, a także  eksperci zewnętrzni – pan Waldemar Kołaski – Wielkopolski Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska oraz Danuta Krysiak z WIOŚ, przedstawiciele jednego z partnerów projektu, który wykonuje swoje obowiązki na mocy Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji lub pożyczek albo tych dwóch form jednocześnie. Poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi od 30% do 90% kosztów kwalifikowalnych i jest uzależniony od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, natomiast pożyczki mogą być udzielane do 100% kosztów kwalifikowanych. W wyniku porozumienia z NFOŚiGW, Fundusz będzie zajmował się całym procesem oceny wniosków, zawieraniem umów oraz ich rozliczaniem wraz z wizytami kontrolnymi. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018 – 2029, z zastrzeżeniem, że przyjmowanie wniosków odbywać się będzie do 30.06.2027 roku.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na  stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl w zakładce Czyste Powietrze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *