Powiat Poznański z budżetem na 2024 rok – 610 mln zł dochodów

13 grudnia 2023 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę – Powiat Poznański w 2024 rok wchodzi z budżetem na poziomie 610 mln zł dochodów i 600 mln zł wydatków.

Podczas LVIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024. Spośród 29 radnych, tylu bowiem liczy Rada Powiatu, 20 osób zagłosowało za przyjęciem budżetu, 7 było przeciwnych, a 2 radnych było nieobecnych podczas sesji. Przyjęty budżet znacząco przekracza pół miliarda złotych – 610 mln zł stanowią dochody, a 600 mln zł to wydatki. Warto odnotować, że tak zwany podatek „janosikowy”, czyli wpłata do budżetu państwa przez samorządy, których dochody są wyższe od określonych wskaźników (zapisanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) wynosi aż 73 mln złotych. Jest to kwota, która odpowiada za 12% wydatków powiatu zaplanowanych na 2024 rok.

– Można powiedzieć, że po stronie dochodów to budżet ustalony przez ministra finansów, a po stronie wydatków przez nas. Oczywiście, na tyle na ile było można, ponieważ ustawa Polski Ład w istotny sposób ograniczyła wielkość tego budżetu. Podobnie jak podatki typu „janosik”. Musieliśmy się więc dostosować… Nie jest to jednak mały budżet. Zabezpieczyliśmy wszystkie te wydatki, które są dla nas istotne, między innymi na drogi, oświatę, pomoc społeczną czy kulturę fizyczną. Czyli to wszystko co buduje naszą siłę i sprawia, że ludzie chcą tutaj mieszkać i inwestować. Teraz czekają nas zmiany, mamy nowy rząd… Na te zmiany czekamy z optymizmem, jak zawsze zresztą w samorządach – zaznaczył starosta poznański Jan Grabkowski.

W 2024 roku powiat będzie realizował największą swoją inwestycję w historii. Zostanie zbudowana droga Borówiec – Koninko – Krzesiny, a koszt tego przedsięwzięcia sięgnie niemal 200 mln zł. W 2024 roku pierwszy etap prac pochłonie niemal 60 mln zł. Środki na tę inwestycję pochodzą z budżetu państwa. Łącznie na drogi przeznaczonych zostanie prawie 140 mln zł, w ramach tej kwoty 90 mln zł będzie wydane na inwestycje. Powstanie lub zostanie wybudowanych na nowo 9 km dróg oraz cztery ronda. Zbudowany zostanie wiadukt nad torami kolejowymi w Koninku i dwa mosty na rzece Kopli. W ramach innych inwestycji drogowych ponad 5 mln zł przeznaczonych zostanie na przebudowę 800-metrowego odcinka ulicy Poznańskiej w Dąbrówce, od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej. Przebudowana będzie też ul. Siekierecka w Gowarzewie. Ta inwestycja pochłonie około 6 mln zł. Co więcej prawie 4 mln zł przeznaczono na przebudowę skrzyżowania ul. Poznańskiej i Szkolnej w Kicinie.

Na edukację przeznaczone zostało 157 mln zł, czyli o 17 mln zł więcej niż w 2023 roku. Powiat podkreśla, że otrzymuje na ten cel subwencję oświatową w wysokości 101,5 mln zł, ale ona nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń pracowników szkół. Również w edukacji pojawią się inwestycje – rozpocznie się budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bolechowie, dalej będą prowadzone prace rewaloryzacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, natomiast w Zespole Szkół w Rokietnicy wystartuje budowa internatu.

Polityka społeczna również stanowi ważny punkt w budżecie powiatu na 2024 rok. 45,7 mln zł to kwota przeznaczona m.in. na Dom Pomocy Społecznej Lisówki, prowadzenie domu samotnej matki z dziećmi, kobiet w ciąży i różne programy zdrowotne. Koszty związane ze wsparciem rodzin w powiecie wyniosą prawie 22 mln zł, w tym m.in. na: Dom Rodzinny w Swarzędzu, Domy Dziecka w Kórniku-Bninie, Ośrodki Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Dalej prowadzone będą m.in. programy dla seniorów: telefon zaufania czy badania z zakresu profilaktyki osteoporozy. W kwestii profilaktyki po raz pierwszy sfinansowane zostaną badania przesiewowe dotyczące wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci.

Sprawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej będą finansowane w wysokości niemal 4,2 mln zł. Na komendy powiatowe policji przeznaczono 600 tys. zł, z czego 480 tys. zł stanowić będą inwestycje. Na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej powiat przeznaczy 1,1 mln zł. Dzięki temu dofinansowane zostaną m.in. zakupy pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu, a także prace remontowe w jednostkach. Również ochotnicze straże pożarne zostały ujęte w budżecie w kwocie 300 tys. zł.

Na cele związane z ochroną środowiska przeznaczonych zostanie ponad 1,2 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie wydana na likwidację „kopciuchów” i azbestu. Dalej prowadzony będzie program ochrony zabytków z finansowaniem w wysokości 2,5 mln zł. Wsparcie potrzebujących to także istotny punkt w powiatowym budżecie. Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano ponad 1,2 mln zł. Na pomoc dla Ukrainy przeznaczono niemalże 1,4 mln zł, a większość z tej kwoty – 900 tys. zł pochodzi z Funduszu Pomocy. Środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. leków, żywności i usług związanych z pomocą humanitarną. Powiat będzie też wspierał studentów z Białorusi, co będzie stanowiło koszt w wysokości 110 tys. zł.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Powiat poznański z budżetem na 2024 rok
Powiat poznański z budżetem na 2024 rok – 610 mln zł dochodów. Źródło: Powiat Poznański.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *