Poszukiwanie pracy w Swarzędzu – kto ma szansę na zatrudnienie?

Swarzędz to najludniejsze miasto aglomeracji poznańskiej, z dobrymi zasobami mieszkaniowymi, rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, rozległymi terenami wypoczynkowymi w okolicy. Do osiedlania się w mieście zachęca też dobra komunikacja z Poznaniem (centra obu miast dzieli tylko około 12 kilometrów). Rynek pracy w mieście i całym powiecie poznańskim jest różnorodny i chłonny. Kto ma największe szanse na znalezienie w Swarzędzu pracy w 2022 r.? Oto aktualne dane na temat zapotrzebowania pracodawców i poziomu bezrobocia w tej części Wielkopolski.

Swarzędzcy pracodawcy

Poszukiwanie pracy w Swarzędzu warto zacząć od zapoznania się z jego profilem gospodarczym. Miasto ma wiele atutów zachęcających inwestorów do lokowania tutaj swojego kapitału. Zgodnie z ogólnopolską tendencją, dominuje w nim drobna przedsiębiorczość – jednoosobowe działalności oraz firmy o stanie kadry do 9 osób (stanowią 96,6% wszystkich podmiotów gospodarczych w mieście). Nie brakuje tu zarazem większych firm. Zgodnie ze stanem rejestru REGON na koniec marca 2022 r. w Swarzędzu działa:

 • 4591 mikrojednostek (0-9 pracowników),
 • 134 małe jednostki (10-49 pracowników),
 • 22 średnie jednostki (50-249 pracowników),
 • 3 duże jednostki (250-999 pracowników),
 • 1 duża jednostka (co najmniej 1000 pracowników).

Najwięcej jest w mieście sklepów, hurtowni, punktów naprawy pojazdów (łącznie około 23,6% działalności). Na drugim miejscu pod względem liczby działalności jest przetwórstwo przemysłowe (12,9% podmiotów). Produkuje się tu między innymi meble, materace, okna PCV czy artykuły metalowe. Do dobrze rozwiniętych obszarów gospodarki należą ponadto budownictwo (10,7%) oraz sektor usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (10,5%, źródło: REGON marzec 2022).

Perspektywy pracy – wielkopolskie, powiat poznański

Taki krajobraz gospodarczy Swarzędza ma duży wpływ na kształt tutejszego rynku zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego w tym mieście. Sytuację można ogólnie określić jako bardzo dobrą. Wielkopolskie stanowi region kraju o rekordowo niskim bezrobociu, a powiat poznański pozytywnie wyróżnia się nawet na tym tle. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi (stan na koniec marca 2022 r.:):

 • w Polsce – 5,4%,
 • w woj. wielkopolskim – 3,1%,
 • w powiecie poznańskim – 1,5%,
 • w Poznaniu – 1,5%.

Dla osób szukających w tej części Polski pracy Swarzędz i okolice mogą być zatem bardzo dobrym wyborem. Oczywiście nie we wszystkich obszarach zatrudnienia równie łatwo o etat. By poznać zapotrzebowanie lokalnych pracodawców, warto sprawdzić wyniki corocznej prognozy Barometr zawodów, wykonywanej na zlecenie resortu pracy dla wszystkich powiatów i województw w kraju, a także w skali ogólnopolskiej. Barometr bierze pod uwagę dane z urzędów pracy, nie oddaje zatem w pełni skali zapotrzebowania na przedstawicieli poszczególnych profesji. Pozwala jednak poznać ogólne tendencje na lokalnych i ponadlokalnych rynkach zatrudnienia.

W 2022 r. wskazano w powiecie poznańskim 15 grup zawodów z dużym deficytem kandydatów do pracy i kolejne 54 profesje z deficytem. Najbardziej poszukiwani są:

 • w branży TSL – kierowcy samochodów ciężarowych, kierowcy samochodów osobowych, zaopatrzeniowcy i dostawcy, magazynierzy,
 • w przetwórstwie przemysłowym – pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, przetwórcy mięsa i ryb, tapicerzy,
 • w budownictwie – murarze i tynkarze, robotnicy budowlani,
 • w zakwaterowaniu – gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, sprzątaczki i pokojowe,
 • w opiece zdrowotnej – lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne,
 • w oświacie – nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.

Jeśli chodzi o pozostałe zawody deficytowe, najwięcej dotyczy przemysłu – w tym motoryzacyjnego, maszynowego, elektromaszynowego, metalowego, odzieżowego, ceramicznego, papierniczego, poligraficznego, tworzyw sztucznych i spożywczego.

Podobnie jak w wielu innych miejscach w kraju, także w powiecie poznańskim pracodawcy mają kłopot ze znalezieniem budowlańców – techników budownictwa z różnego rodzaju umiejętnościami, monterów instalacji budowlanych, operatorów maszyn wykorzystywanych do robót ziemnych, budownictwa drogowego itp.

Warto zwrócić także uwagę na różnorodne zapotrzebowanie na kadrę w usługach. Wśród zawodów z deficytem chętnych do podjęcia pracy są wskazuje się między innymi:

 • opiekunki dziecięce, opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • samodzielnych księgowych, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, specjalistów ds. finansowych,
 • specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, pracowników telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterów, teleankieterów, sprzedawców i kasjerów, przedstawicieli handlowych,
 • specjalistów ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • pracowników myjni, pralni i prasowalni,
 • pracownicy ochrony fizycznej.

Warto zapoznać się z pełną listą profesji deficytowych w tym regionie. Należy zauważyć, że twórcy badania wskazali również nadwyżkę na rynku pracy kandydatów należących do 6 grup zawodów. Są to:

 • ekonomiści,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • pracownicy administracyjni i biurowi,
 • sekretarki i asystenci,
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • technicy mechanicy.

Propozycje pracy – Swarzędz i okolice

Współcześnie większość rekrutacji odbywa się za pośrednictwem internetu. Oferty pracy Swarzędz można znaleźć przede wszystkim na dużych, profesjonalnych portalach rekrutacyjnych. W Polsce działa ich kilka – najlepiej wybrać platformę umożliwiającą filtrowanie ogłoszeń (czyli szybkie dotarcie do ofert ze Swarzędza i powiatu poznańskiego, spełniających określone kryteria). Korzystanie z portalu pracy w czasie rekrutacji to bezpieczna opcja. Wszystkie ogłoszenia publikowane w takim miejscu są weryfikowane, co znacząco minimalizuje ryzyko natknięcia się na oszusta próbującego wyłudzić dane lub pieniądze.

Kolejnym bezpiecznym źródłem propozycji zatrudnienia w Swarzędzu i okolicy jest Centralna Baza Ofert Pracy. Publikowane są w niej ogłoszenia z urzędów pracy. Baza jest ogólnopolska, ale pozwala na zawężanie wyników wyszukiwania np. do konkretnego powiatu czy miasta.

Wiele ogłoszeń znaleźć można także w mediach społecznościowych i na różnego rodzaju forach branżowych. Odpowiadając na nie, warto zachować rozsądek i ostrożność. Przed wysłaniem dokumentów rekrutacyjnych – CV, listu motywacyjnego, portfolio – najlepiej sprawdzić, czy ma się do czynienia z legalnie działającym podmiotem. Można to zrobić, wpisując podstawowe dane firmy w rejestrach CEIDG lub KRS, a jeśli ogłoszeniodawca podaje się za agencję pracy – w KRAZ. Oferta niezawierająca nazwy firmy, informacji dotyczących wymagań na stanowisko, zakresu obowiązków itp., może być próbą oszustwa.

Podsumowując, rynek pracy w Swarzędzu i powiecie poznańskim w 2022 r. notuje duże zapotrzebowanie na pracowników licznych branż. Bezrobocie w tej okolicy należy do najniższych w całej Polsce, co stanowi dobry prognostyk dla szukających etatu. W czasie poszukiwania zatrudnienia warto postawić na bezpieczne źródła ofert, np. profesjonalny portal pracy.

Aktualności ze Swarzędza i okolic znajdziecie TUTAJ.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *