Jaka polityka mieszkaniowa gminy?

31 maja w swarzędzkim ratuszu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu. Poświęcone one było omówieniu założeń do  modernizacji polityki mieszkaniowej gminy oraz opracowaniu koncepcji rozwoju budownictwa komunalnego w oparciu o Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Gmina Swarzędz w okresie ostatnich 20 lat wybudowała 180 mieszkań, co oznacza, że rocznie oddawano po 9 mieszkań. Potrzeby są zdecydowanie większe. W roku 2015 złożonych jest 115 wniosków na przydział lokalu z zasobów gminy Swarzędz, z tego 65 to wnioski o przydział lokalu komunalnego i 50 o przydział lokalu socjalnego. Z tego też względu w czasie spotkania komisji Rady prezes STBS Piotr Kijek przedstawił propozycję burmistrza dotyczącą wybudowania w roku 1918 48 mieszkań komunalnych przy ul. Wrzesińskiej i w roku następnym 40 mieszkań przy ul. Kilińskiego.  Towarzysząca procesowi  przydziału mieszkań komunalnych akcja ich zamiany pozwoli uzyskać lokale socjalne, które znajdą się w starej zabudowie miejskiej. Sytuacja taka nie ułatwi procesu rewitalizacji starówki, gdyż nadające się do wyburzenia lokale będą w dalszym ciągu zasiedlone jako mieszkania socjalne.

W trakcie spotkania mówiłem o konieczności rozpoczęcia budowy mieszkań na wynajem dla osób, które nie kwalifikują się z powodu wyższych zarobków do otrzymania lokalu komunalnego, a nie stać ich na zaciągnięcie kredytu na kupno mieszkania z powodu braku zdolności kredytowej.

Obecnie zmieniane przepisy stwarzają możliwość budowy takich mieszkań w oparciu o bazę STBS. Prezes Piotr Kijek przedstawił propozycję budowy pierwszych 19 takich mieszkań, które mogłyby być oddane do użytku w roku 2020. Uważam, że warto taki kierunek rozwijać, gdyż  naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, które przecież są znacznie bogatsze od nas 80%  mieszkań budowanych jest na wynajem, a tylko 20% na sprzedaż.

PCh