Spółdzielnia Mieszkaniowa donosi na GOAP

Od czasu przystąpienia gminy Swarzędz do Związku Międzygminnego GOAP zajmującego się wywożeniem odpadów komunalnych z terenu gminy, w tym także odpadów wielkogabarytowych takich jak tapczany, fotele, dywany itp. Na terenie Swarzędza, a szczególnie widoczne jest to na terenie osiedli spółdzielczych, zalegają duże ilości takich gabarytów. Mieszkańcy nie mając możliwości pozbycia się ich, wynoszą je z mieszkań i zostawiają wokół altanek śmietnikowych. Wokół wielu z nich nagromadziły się już znaczne ilości takich śmieci, a w wielu pomieszkują nawet bezdomni.

W czasie wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 31 maja głos zabrał w tej sprawie przez Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu  Paweł Pawłowski, który poinformował, że sytuacja taka stwarza olbrzymie zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne i Spółdzielnia Mieszkaniowa w trosce o zdrowie mieszkańców postanowiła poinformować o zagrożeniu Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Doniesienie takie obciąża burmistrza Mariana Szkudlarka, nie tylko z tego powodu, iż pełni funkcję przewodniczącego Zgromadzenia GOAP, ale także dlatego, gdyż zgodnie z ustawą burmistrz jest odpowiedzialny za wywóz odpadów z terenu gminy. Marian Szkudlarek poinformował, że zdecydowana poprawa może nastąpić w roku 2017 po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz tych odpadów.