Pierwszy etap naboru do szkół średnich za nami

Tegoroczną rekrutację do szkół średnich skomplikowała sytuacja wynikająca z przeprowadzonej reformy systemu edukacji. O miejsca w szkołach średnich ubiegają się absolwenci gimnazjów i szkoły podstawowej . Dlatego też, aby spełnić oczekiwania absolwentów, a zwłaszcza mieszkających na terenie naszej gminy. Liceum Ogólnokształcące nr II w Swarzędzu im. Tadeusza Staniewskiego zamierza utworzyć 8 klas pierwszych – 4 klasy po szkole podstawowej i 4 klasy po szkole gimnazjalnej.
Będą to:
– 2 klasy humanistyczno- językowe: Ia (g), Ia(p)
– 2 klasy matematyczno-geograficzne: Ib (g), Ib (p),
– 2 klasy biologiczno-chemiczne: Ic(g), Ic (p)
– 2 klasy policyjne: I d(g), Id (p).
Każda klasa będzie liczyć 24 uczniów co zapewni doskonałe warunki dla prowadzenia działalności dydaktycznej.
Rekrutacja jest oddzielna dla miasta Poznania i dla powiatu poznańskiego, którego Swarzędz jest częścią. Absolwenci mają prawo dokonać pierwszego wyboru do szkół miasta Poznania, jak również do powiatu poznańskiego. Uczniowie mogą aplikować aż do 9 różnych szkół w Poznaniu i powiecie.
Jako pierwszy wybór do naszego liceum do 4 klas po szkole podstawowej zgłosiło się 173 uczniów, a miejsc jest 96; ze wszystkich preferencji (wyborów dokonanych przez uczniów) chętnych jest aż 459 uczniów. Po szkole gimnazjalnej jako pierwszy wybór zadeklarowało 162 absolwentów. Miejsc jest również 96. Ze wszystkich preferencji po gimnazjum chętnych jest 383 uczniów.
16 lipca nastąpiło ogłoszenie wyników rekrutacji. Zostały utworzone 4 klasy po 24 uczniów po szkole podstawowej. Minimum punktowe dla kl. Ia to 131 pkt., kl. Ib 131, kl.Ic 137 i dla kl. Id 114 pkt. Niezakwalifikowanych do kl. Ia – 49 uczniów, Ib – 53, Ic – 40, Id – 37.
Zostały również utworzone 4 klasy po 24 uczniów dla absolwentów gimnazjów. Minimum punktowe dla kl. Ia to 126 pkt., Ib – 123, Ic – 126 i kl. Id – 96. Nie zakwalifikowało się do kl. Ia 42 uczniów, Ib – 27, Ic – 37 i Id – 31 uczniów.
Do 24 lipca 2019 r. uczniowie potwierdzają chęć przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów świadectwa szkolnego i testu gimnazjalnego lub testu po szkole podstawowej.
Jeżeli wybiorą szkołę z miasta Poznania, gdzie się również dostali, to zwalniają miejsce, które mogą zająć uczniowie oczekujący, obecnie niezakwalifikowani. 25 lipca II LO ogłosi ostateczną liczbę uczniów przyjętych do szkoły. Oczywiście biorąc pod uwagę specyfikę tegorocznej rekrutacji pewne zmiany mogą następować aż do początku nowego roku szkolnego.

Wojciech Hoffmann – wicedyrektor II LO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *