Oświadczenie burmistrza w sprawie zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego

Oświadczenie burmistrza miasta u Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka

Dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nazwy osiedla Dąbrowszczaków nadając mu nazwę Szarych Szeregów oraz ulicy Jakuba Przybylskiego nadając jej nazwę ks. Józefa Tischnera.

Jako podstawę prawną Wojewoda wskazał ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Bezpośrednim skutkiem wskazanych zmian nazwy ulicy i osiedla będzie konieczność dokonania przez Mieszkańców wielu zmian administracyjno-formalnych.

Niezależnie od argumentów prawnych, ale –  przede wszystkim – aby nie narażać Mieszkańców na ponoszenie dodatkowych kosztów takich jak, na przykład, koszty wymiany tabliczek oznaczających posesje, wymiany szyldów, wizytówek, koszty zmiany ogłoszeń itp. – zamierzam na te zarządzenia Wojewody złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z wyrazami szacunku,

Marian Szkudlarek

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *